Special Issue Tijdschrift Vervoerswetenschap over NWO-onderzoek naar elektrische mobiliteit

28 april 2015

Recent zijn twee interuniversitaire onderzoeksprogramma’s naar elektrische mobiliteit afgerond, die zijn uitgevoerd in het kader van de NWO-onderzoeksprogramma’s Energietransities en Duurzame Bereikbaarheid Randstad. Naar aanleiding hiervan hebben Bert van Wee (Technische Universiteit Delft) en Linda Steg (Rijkuniversiteit Groningen) het initiatief tot een special issue van het ‘Tijdschrift Vervoerwetenschap’ genomen.

Niet-technische aspecten van elektrische mobiliteit

Individuele elektrische mobiliteit is hot. Dit betreft vooral elektrische auto’s die sinds enige jaren op de markt zijn; steeds meer fabrikanten bieden elektrische autotypes aan. Regelmatig verschijnen er berichten over elektrische auto’s in de media. De Nederlandse overheid stimuleert elektrische auto’s fiscaal. Ook onderzoekers wereld wijd duiken massaal op het thema, want er is nog veel onbekend. Veel onderzoek is technisch van aard, maar de laatste jaren is er een flinke stroom publicaties ontstaan over niet-technische aspecten, zoals meningen, voorkeuren en ervaringen van consumenten. Ook in Nederland wordt er zowel op universiteiten als op niet-universitaire instellingen onderzoek gedaan naar elektrische auto’s.

Speciale issue

Het special issue bevat papers gericht op verschillende onderwerpen zoals consumenten en hun meningen, voorkeuren en gedrag, het bedrijfsleven, met name autofabrikanten en hun pogingen overheidsbeleid te beïnvloeden, de rol van overheden in bij het ontwikkelen van beleidsgericht op elektrische voertuigen, en ontwikkelingen in technologie, met name accutechnologie. Niet alleen onderzoekers uit genoemde programma’s hebben bijgedragen, maar ook andere onderzoekers uit Nederland en België.

Onder redactie van de hoogleraren Bert van Wee en Linda Steg passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • Consumentenwaardering van veranderingen in actieradius
  • De onderschatte rol van symbolische attributen in de adoptie van elektrische auto's
  • De (toe)komst van elektrische auto's in Nederland
  • De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië
  • Beleid om elektrische auto’s te stimuleren
  • Worden door financiële prikkels meer elektrische auto’s verkocht?
  • Veroudering en levenscyclus van lithium-ijzerfosfaatbatterijen

Alle artikelen zijn gratis te downloaden van de website van het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

Meer informatie

Publicatie: Tijdschrift Vervoerswetenschap, Jaargang 51, nummer 2, april 2015

Prof. dr. G.P. (Bert) van Wee is hoogleraar Transport Beleid, hoofd van de sectie Transport en Logistiek aan de Technische Universiteit Delft en projectleider van het DBR-project Innovation Management and Policy Strategies for Electric Transportation.

Prof. dr. E.M. (Linda) Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en o.a. mede-aanvrager van het Energietransities-project Electric vehicles: early stage adoption processes.

Meer informatie over de onderzoeksprogramma’s is te vinden op de website van NWO: Duurzame bereikbaarheid Randstad (DBR) en Energietransities.


Bron: Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS)