Sociaal angstig persoon vermijdt oogcontact minder dankzij testosteron

16 september 2015

Testosteron zorgt er voor dat mensen met een sociale angststoornis minder de blik van een ander vermijden. Dit blijkt uit onderzoek van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit. Het is de eerste studie waaruit blijkt dat sociaal-angstige mensen baat hebben bij testosteron. Het wetenschappelijke tijdschrift Psychoneuroendocrinology publiceert de resultaten 16 september online. Het onderzoek is gefinancierd uit de Vernieuwingsimpuls.

Uit eerder onderzoek onder gezonde mensen bleek al dat testosteron toenadering tot anderen bevordert. Ook bleek dat juist sociaal-angstige mensen minder testosteron hebben dan gezonde mensen, en dat zij juist veel last hebben van sociale vermijding. ‘Testosteron heeft een angstremmende werking en bevordert toenadering in sociale situaties. Nu wilden we kijken hoe dat bij sociaal angstige mensen werkt’, aldus Dorien Enter, gedragswetenschapper van de Radboud Universiteit en eerste auteur van het artikel.

Oogcontact zoeken

Enter deed placebo-gecontroleerd onderzoek bij 19 vrouwen met een sociale angststoornis (SAD) en een even grote controlegroep zonder SAD. De ene dag van het onderzoek kregen ze testosteron, op de andere een placebo, zonder dat onderzoeker of proefpersoon wisten welke conditie gold. Enter keek of de proefpersonen oogcontact vermeden – typisch gedrag voor mensen met sociale angst – met boze, blije en neutrale gezichten op een computerscherm. Met eyetracking werd hun blik gevolgd. Het bleek dat proefpersonen met sociale angst én testosteron minder vaak oogcontact vermeden dan in de placeboconditie.

Medicijn voor angst?

Zijn testosteronsupplementen de toekomst voor sociaal-angstige personen? ‘Nee, testosteron op de lange termijn slikken is niet gezond. Wat we nu willen uitzoeken is of testosteron kan helpen als extra ondersteuning bij exposure-therapiesessies, waarbij mensen hun angst moeten overwinnen door blootstelling aan sociale situaties die ze normaal ontlopen. We denken dat wat extra testosteron mogelijk kan helpen om over deze drempel te komen.’

Meer informatie

Uit eerder onderzoek bleek al dat testosteron zorgt voor sociale toenadering.

Dorien Enter MSc is promovenda Experimentele Psychopathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar promotieonderzoek, in de groep van prof. dr. Karin Roelofs, richt zich met name op de rol van het hormoon testosteron in sociale angst en vermijding bij patiënten met een sociale angststoornis (SAD).

Enter, D., Terburg, D., Harrewijn, A., Spinhoven, P., Roelofs, K. Single dose testosterone administration alleviates gaze avoidance in women with Social Anxiety Disorder. Psychoneuroendocrinology (2015)Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)