NWO, Shell en AMS zetten in op slimme energiesystemen

Amsterdam als proeftuin voor innovatief energieonderzoek

20 februari 2015

Shell, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en NWO bundelen hun krachten in het URSES-onderzoeksprogramma, dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van slimme en duurzame energiesystemen. Door de betrokkenheid van AMS krijgen de onderzoekers nu de mogelijkheid hun potentiële innovaties te testen in de stedelijke context van de regio Amsterdam. Gisteren tekenden de partijen hiertoe een intentieovereenkomst.

Beeld: ShutterstockBeeld: Shutterstock

Van het thuis opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, het inpluggen van elektrische auto’s op het net tot het ontwikkelen van verbeterde systemen voor warmte/koude opslag in de bodem: er is vraag naar meer intelligentie in het elektriciteitsnetwerk. Slimme energiesystemen zijn van groot belang voor een betrouwbare levering van energie en voor het betaalbaar houden van elektriciteit uit nieuwe energiebronnen.

Multidisciplinair onderzoek

Shell en NWO investeerden daarom vorig jaar samen 6,5 miljoen euro in onderzoeksprogramma URSES (Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems). Multidisciplinair onderzoek naar technologieën, algoritmen en ICT moet bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van slimme energiesystemen. Het gaat in totaal om elf onderzoeksprojecten bij verschillende Nederlandse universiteiten.

Toepassingen in de metropoolregio Amsterdam

AMS, waarbij Shell als industriepartner vanaf de oprichting betrokken is, voegt zich nu bij het onderzoeksprogramma. De deelname en bijdrage van AMS maakt het voor de onderzoekers mogelijk om hun URSES-projecten te vertalen naar praktische toepassingen in de metropoolregio Amsterdam als daar behoefte aan en draagvlak voor is. Daarnaast worden op deze manier toponderzoekers en bedrijfsleven vanuit heel Nederland aan AMS en aan de metropoolregio Amsterdam verbonden.

Maatschappelijke kant van energietransitie

‘De samenwerking met AMS is een belangrijke stap om dichterbij implementatie van nieuwe oplossingen te komen’, stelt Renée van Kessel, directeur van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. ‘Samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines, en met bedrijven, oftewel transdisciplinair onderzoek, zal uiteindelijk leiden tot daadwerkelijke toepassingen van de onderzoeksresultaten. Het is ook belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar de technische innovatie. Voor de overgang naar slimme en duurzame energiesystemen is het nodig dat ook de maatschappelijke kant van de transitie naar dergelijke energiesystemen onderzocht wordt. NWO financiert bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van bewoners die georganiseerd zijn in energiecoöperaties en hoe de overheid kan inspelen op deze vorm van decentrale opwekking van energie.’

Investeren in samenwerking

‘De wereld heeft meer en schonere energie nodig, die bovendien beschikbaar en betaalbaar is’, zegt Yuri Sebregts, Chief Technology Officer van Shell. ‘Om dit te bereiken moeten we de ontwikkeling van nieuwe innovaties branche-overstijgend aanpakken. Shell zet zowel eigen R&D-labs in als de denkkracht daarbuiten. Wij investeren daarom in toenemende mate in de samenwerking met anderen; universiteiten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven binnen én buiten onze industrie. In dit geval AMS, dat de stad Amsterdam als “living city lab” ziet.’

Gistermiddag tekenden Yuri Segbregts namens Shell, Renée Hoogendoorn namens AMS en Renée van Kessel-Hagesteijn namens NWO een Memorandum of Understanding. Tijdens de bijeenkomst, getiteld ‘Let’s celebrate the collaboration’ in Amsterdam ging Renée Hoogendoorn in op de bijdrage die AMS levert aan deze samenwerking.

Meer informatie

Het onderzoeksprogramma URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan bij en is afgestemd op het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie. URSES is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. De looptijd van de onderzoeken is vijf jaar.

Meer informatie over URSES is te vinden op de website van NWO.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte Wetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Duurzame energie (2011-2014)