Onderzoekend leren: de rol van de leraar en de effecten van ondersteuning

6 januari 2015

Onderzoekend leren loont de moeite. Daarbij bedenken leerlingen een eigen onderzoeksvraag, formuleren ze één of meer hypotheses en toetsen ze deze voorspellingen in een zelf bedacht onderzoek. Wat kun je als leraar doen om van onderzoekend leren een succes te maken?

Twee recente NRO-onderzoeken geven inzicht in de rol van de leraar en in de effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren.

Verschillende typen begeleiding mogelijk

Leraren hebben verschillende mogelijkheden tot hun beschikking wat betreft de mate en de aard van sturing die ze leerlingen geven. Op basis van 185 eerder uitgevoerde onderzoeken konden aanwijzingen worden gebundeld voor leraren in primair en voortgezet onderwijs. Leraren kunnen leerlingen onder andere helpen na te denken over het leren (metacognitieve begeleiding), en kunnen helpen bij de interactie tijdens de samenwerking (sociale begeleiding).

Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Onderzoekend leren is effectiever wanneer leerlingen niet helemaal op zichzelf zijn aangewezen

De leeractiviteiten, leerprestaties en leeruitkomsten zijn zichtbaar beter als leerlingen op de een of andere manier worden geholpen bij hun onderzoek. Hoe specifieker de ondersteuning, hoe beter de producten of verslagen die de leerlingen maken.

Dit blijkt uit de meta-analyse van 72 eerdere onderzoeken, die werd uitgevoerd aan de Universiteit Twente.

Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)