Nieuwe ronde Take-off

Call gaat open op 1 september, deadline voor voorstellen 28 september 2015

3 augustus 2015

De derde ronde Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, gaat op 1 september open voor voorstellen. Onderzoekers die zich willen voorbereiden op een aanvraag, kunnen op 3 september deelnemen aan een informatiemiddag over Take-off bij NWO in Den Haag.

STW, ZonMw en NWO organiseren op 3 september een informatiemiddag over Take-off bij NWO in Den Haag. Op het programma staan informatie over het programma Take-off (haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten), de mogelijkheden om financiering aan te vragen, presentaties van valorisatieprojecten en informatie over deze call voor academische ondernemers. Naast een algemene inleiding in het programma, zullen er starters en ervaringsdeskundigen zijn om hun ervaringen te delen.

Haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten

Take-off bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Met maximaal 40.000 euro financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een geldlening van minimaal 50.000 en maximaal omvang van 250.000 euro aanvragen voor de uitvoering van vroegefasetrajecten.

Take-off voor de sociale- en geesteswetenschappen

Take-off is een belangrijke stimulans voor de kennisbenutting in de sociale- en geesteswetenschappen want ook daar blijft kennis soms op de plank liggen. Het beschikbaar en toepasbaar maken van onderzoeksresultaten is tijdrovend en komt bovenop de taken die onderzoekers hebben. Take-off biedt onderzoekers gelegenheid om in korte tijd heel gericht en met hulp van experts uit te zoeken op welke wijze hun onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. Het programma biedt ook de kans om samen te werken met commerciële partijen. Een belangrijk doel van de haalbaarheidsstudies is een analyse van de technische en commerciële haalbaarheid van een beoogde product of dienst. In februari zijn acht Take-off-projecten van aanvragers uit de sociale- en geesteswetenschappen van start gegaan. 

Meer informatie

Informatiemiddag 3 september 2015

Het programma van de informatiemiddag gaat om 14.00 uur van start. Vanaf 13.30 uur kunt u al binnenlopen en eventueel een broodje gebruiken. Voor deelname aan de informatiemiddag vragen wij u om uw komst aan ons door te geven.

Take-off

Het programma Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en –benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

De voorwaarden en richtlijnen voor het indienen van een aanvraag zijn te vinden op de Take-off pagina van NWO.

Meer informatie over de informatiemiddag is te vinden op de website van STW.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Take-off

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)