Kind na scheiding gebaat bij verblijfsco-ouderschap

7 mei 2015

Ouderschap na echtscheiding verandert in Nederland. Vaders blijven tegenwoordig steeds meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen, ook na een scheiding. Met een beurs uit het NWO-programma Jeugd en Gezin onderzocht Sarah Westphal van de Universiteit Utrecht wat voor invloed dat heeft op het welzijn van kinderen.

Sinds 2009 hebben kinderen, bij echtscheiding, recht op gelijke zorg van beide ouders. En hoewel men veronderstelt dat gedeeld ouderschap, en daarmee samenhangende nieuwe maatregelen zoals verblijfsco-ouderschap, het welzijn van het kind na de scheiding positief zal beïnvloeden, is hier nog weinig over bekend. 

Grotere rol van vaders bij de zorg en opvoeding

In haar proefschrift onderzoekt Sarah Westphal in hoeverre verblijfsarrangementen van kinderen na een scheiding over de tijd zijn veranderd en wat de gevolgen zijn van de verschillende verblijfsarrangementen voor het welzijn van kinderen. Westphal concludeert dat vaders steeds meer betrokken blijven bij de opvoeding van hun kinderen na een scheiding. Dit komt deels doordat zij ook tijdens het huwelijk al in toenemende mate verantwoordelijk waren voor zorg- en opvoedingstaken. 

Grote negatieve invloed van conflicten tussen de ouders

Op basis van haar onderzoek concludeert de promovenda dat het welzijn van kinderen tussen verblijfsarrangementen varieert. Kinderen in verblijfsco-ouderschap ervaren vaak een hoger welzijn dan kinderen die bij hun moeder of vader wonen. Deze verschillen zijn grotendeels te verklaren door de sociaaleconomische hulpbronnen van ouders die voor verblijfsco-ouderschap kiezen. Hiernaast blijkt dat conflicten tussen ouders een negatief effect hebben op het welzijn van kinderen, en dat conflicten de verschillen in welzijn tussen verblijfsarrangementen vergroten. In families met weinig conflicten bleken verschillen in welzijn tussen moederverblijf, vaderverblijf en verblijfsco-ouderschap relatief klein, maar in families met veel conflicten is het welzijn van kinderen in een moeder- of vaderverblijf vaak lager.

Meer informatie

Drs. Sarah Westphal promoveert op 13 mei op haar onderzoek getiteld Are the kids alright? Essays on postdivorce residence arrangements and children's well-being.

Haar onderzoek maakte deel uit van het project Divided parents, shared children? A combined legal and sociological perspective on children's residence arrangements after divorce and their consequences for children's well-being dat onder leiding van Dr. Anne-Rigt Poortman werd uitgevoerd. Het project maakt deel uit van het NWO-programma Jeugd en Gezin. 

Programma Jeugd en gezin


Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Jeugd en gezin

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)