Call for proposals ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF)

30 oktober 2015

Op 15 december 2015 gaat de vierde call for proposals van het programma JPI Urban Europe open, de ERA-NET Co-fund Smart Urban Futures (ENSUF). De call wordt ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon2020.

Er zijn drie onderwerpen gedefinieerd:

  • Concepten en strategieën voor slimme stedelijke transformatie, groei en krimp
  • Nieuwe dynamiek van openbare diensten
  • 'Inclusive', levendige en toegankelijke stedelijke gemeenschappen

Procedure in twee fasen

Voor deze oproep is een procedure in twee fasen gemaakt. In de eerste fase worden consortia uitgenodigd om pre-proposals in te dienen. Ongeveer 50 vooraanmeldingen worden geselecteerd. Deze consortia worden uitgenodigd om hun ideeën uit te werken in volledige voorstellen.

Tijdschema

  • Call for proposals open: medio december 2015
  • Vooraanmelding deadline: medio maart 2016
  • Uitnodigingen voor aanvragers volledig voorstel indienen: mei / juni 2016
  • Uitgewerkte aanvraag deadline: september 2016
  • Financieringbesluiten bekend: december 2016
  • Start van projecten: december 2016-maart 2017

Financiering

Er is een totaalbedrag van maximaal 24,5 miljoen euro beschikbaar uit nationale en regionale financiering uit 18 Europese landen, inclusief steun van Horizon 2020:

Deelnemers

Namens Nederland doet NWO-MaGW mee. Overige deelnemers zijn Austria (FFG), Belgium (DGO6, Innoviris, FNRS), Cyprus (RPF), Denmark (IFD), France (ANR), Finland (TEKES, AKA), Italy (MIUR), Latvia (VIAA), Lithuania (LMT), Norway (RCN), Poland (NCN), Portugal (FCT), Romania (UEFISCDI), Slovenia (ARRS), Sweden (Formas, Swedish Energy Agency, VINNOVA), Turkey (TÜBITAK), United Kingdom (AHRC, EPSRC, ESCR, Innovate UK).


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

JPI Urban Europe

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)