6 consortia aan de slag binnen Accelerator

27 november 2015

Binnen de tweede ronde van het onderzoeksprogramma Accelerator zijn 6 projecten gehonoreerd. Binnen deze projecten werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen – bijna 3 miljoen euro - voor deze onderzoeksprojecten beschikbaar.

Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Gehonoreerde projecten

Pro-active service logistics for capital goods ? the next steps (ProSeLoNext)
Projectleider: Dr. ir. R.J.I. Basten, Technische Universiteit Eindhoven
Partners: Tilburg University (Tilburg School of Economics and Management), ASML Netherlands B.V., Vanderlande Industries B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Economics, Econometrie), Technische Universiteit Eindhoven (Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, Operations, Planning, Accounting, and Control (OPAC)), Stichting Service Logistics Forum, IBM, Universiteit Twente (Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)), Thales Nederland BV, Stork Poultry Processing B.V., Gordian Logistics Experts, Océ Technologies BV, Fokker Services BV.

Serious logistics gaming for supply chain execution in Warehousing
Projectleider: J.W. Proper, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit
Partners: GVT, Merba, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Academy for Digital Entertainment International Games Architecture and Design), NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit), Tilburg University (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Personeelswetenschappen).

Smart Trade & Logistics; ontwikkeling en toepassing van UETP voor handel en logistiek
Projectleider: Ir. J. Putter, TNO Delft, Sustainable Transport & Logistics
Partners: UniQ-ID, ABN AMRO Bank N.V., TNO Delft (Mobiliteit en Logistiek), Management Innovation Centre, Philip Sydney, Amsterdam Economic Board, Oracle Nederland BV, Stichting FOCAFET, Hewlett Packard, Air Cargo Nederland, CogNIAM Finance B.V.

DAVINC3I Community
Projectleider: Dr. C.N. Verdouw,Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Maatschappijwetenschappen, Toegepaste informatiekunde (INF).
Partners: Verenigde Sierteeltvervoerders VSV, Fleurametz, Wageningen Universiteit & Researchcentrum Maatschappijwetenschappen (Toegepaste informatiekunde (INF), Communication, Philosophy, and Technology (CPT), Operationele Research & Logistiek (ORL) en Landbouw Economisch Instituut), Holstein Flowers, Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB), Van der Plas Flowers and Plants B.V., Royal Lemkes, Flora Holland, Floricode.

INDEEP: Innovation Network Design Enables Excellent Ports
Projectleider: Prof. dr. R.A. Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management
Partners: TNO Delft (Mobiliteit en Logistiek), Smartport Rotterdam, Deltalinqs, Port of Rotterdam (Corporate Strategy), Technische Universiteit Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management Policy Analysis).

De logistiek dienstverlener als financieel ketenregisseur
Projectleider: M.A. Steeman, Windesheim, College van Bestuur
Partners: Van Uden, Bcube, University of Warwick, Inchainge, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., University of St.Gallen, Supply Chain Finance Community, Swiss Post, Politecnico di Milano, Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH, Aztek Logistics.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Inge van Leeuwen
tel.: +31 (0)70 349 43 12
e-mail: i.vanleeuwen@nwo.nl

Topsector Logistiek

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. Doel is om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (voorheen TKI Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Accelerator

Speerpunt

Logistiek