4 miljoen euro toegekend voor onderzoek binnen de Topsector Logistiek

16 juli 2015

Binnen de onderzoeksprogramma’s Vitale Logistiek en Accelerator zijn 9 projecten gehonoreerd. De projecten gaan een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het fundamenteel en toegepast onderzoek als de implementatie van onderzoeksresultaten voor de verschillende roadmaps van de Topsector Logistiek. Met de toekenning is 4 miljoen euro gemoeid.

Vitale Logistiek

Binnen de call Vitale Logistiek honoreert het bestuur van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog één project voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en één project voor industrieel (R&D) onderzoek. Het NWO Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen honoreert vier projecten voor fundamenteel onderzoek. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een internationale beoordelingscommissie en de programmacommissie TKI Dinalog. Het beschikbare budget van drie miljoen euro bestaat uit bijdragen van NWO en TKI Dinalog. De TKI-middelen zijn afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. Het TKI Dinalog (voorheen TKI Logistiek) is een samenwerking van TNO, Dinalog en NWO.

Accelerator

Met Accelerator worden drie aanvragen van innovatie-community’s gehonoreerd. Met deze financiering van de community’s ondersteunt en faciliteert het TKI in het verder uitvoeren van de onderzoeksagenda’s die bijdragen aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek. De middelen zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Overzicht van de projecten

Voor Vitale Logistiek zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Emergency Service Logistics: Network Design and Dynamic Dispatching
Dossiernummer 438-15-506
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. G.J.J.A.N. van Houtum (TUE)
projectbeschrijving

Adaptive Logistics in Circular Economy? ADAPNER
Dossiernummer 438-15-519
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. J.C. Wortmann (RUG)
projectbeschrijving

DATAS for cities
Dossiernummer 438-15-507
Hoofdaanvrager: prof. dr. T. Van Woensel (TUE)
projectbeschrijving

2-Truck Platoon matching for collaborative planning
Dossiernummer 438-15-512
Hoofdaanvrager: mr. H. Zwijnenberg (TNO Delft)
projectbeschrijving

Effective Use of Reefer Containers for conditioned products through the Port of Rotterdam; a transition oriented approach (EURECA)
Dossiernummer 438-15-505
Hoofdaanvrager: prof. dr. H. Geerlings (EUR)
projectbeschrijving

Towards virtual ports in a physical internet
Dossiernummer 438-15-525
Hoofdaanvrager: prof. dr. I.F.A. Vis (RUG)
projectbeschrijving

Voor Accelerator zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector
Dossiernummer 438-15-610
Hoofdaanvrager: prof. dr. S. Dhondt (TNO Leiden)
projectbeschrijving

SYNCHRO-GAMING: Simulatie en serious gaming spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer met ketenpartijen
Dossiernummer 438-15-611
Hoofdaanvrager: drs. J. van Meijeren (TNO Delft)
projectbeschrijving

H2020 Smart-Rail
Dossiernummer 438-15-650
Hoofdaanvrager: drs. C. Ming (TNO Delft)
projectbeschrijving

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

TNO: Jan Burgmeijer, 06-538 481 14, jan.burgmeijer@tno.nl

NWO: Inge van Leeuwen, 070 349 43 12, i.vanleeuwen@nwo.nl of Marja Berendsen 070 - 349 43 65 of 349 44 57, m.berendsen@nwo.nl

Dinalog: Sophie Zijp, 06 132 237 62, zijp@dinalog.nl

Topsector Logistiek

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. Onze toppositie is echter niet vanzelfsprekend, we zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Daarom investeren we in Nederland in negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren. Eén van deze topsectoren is Logistiek. Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistieke sector van groot economisch belang. De sector bestaat niet alleen uit bedrijven, die producten vervoeren of overslaan, maar ook uit bedrijven die logistieke en supply chain functies vervullen.

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. Doel is om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (voorheen TKI Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Vitale Logistiek en Accelerator zijn onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2015-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vitale logistiek

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014) Logistiek