2,5 miljoen euro voor 4 projecten Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden

15 juli 2015

Hoe kan het onderwijs gedurende ons hele leven het beste inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt? Die brede vraag wordt in vier nieuwe projecten op verschillende terreinen onderzocht: voor de basisschool, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en voor digitale vaardigheden op de werkvloer. Aan deze onderzoeken dragen NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) elk een miljoen bij via het programma ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’. Externe partners dragen een half miljoen euro bij.

Met dit onderzoeksprogramma willen de financiers de wetenschappelijke kennis over hogere-ordevaardigheden (ook wel 21e-eeuwse vaardigheden) verdiepen, en toepassingen laten ontwikkelen in samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Daarom worden de projecten uitgevoerd door onderzoekers samen met minimaal één partner uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, overheid of het onderwijs. Het programma ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’ maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda.

De toegekende projecten zijn:

Co-design with Kids: Early Mastering of 21st Century Skills

Dossiernummer 409-15-212 (projectbeschrijving)

Hoofdaanvrager: prof. dr. Pieter Jan Stappers (TUD)

Medeaanvragers: prof. dr. Marc J. de Vries (TUD), dr. Remke Klapwijk (TUD), Mathieu A. Gielen MSc (TUD), Fenne A.P. van Doorn MSc (TUD), dr. Sanne E. de Vries (Haagse Hogeschool (HHS)), dr. Jeroen Onstenk (Hogeschool InHolland), Danica Mast MSc (Haagse Hogeschool (HHS)).

Externe partners: Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken, Besturennetwerk Zuid-Holland, Jantje Beton, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC, Yalp BV, Octant, Wetenschapsknooppunt Brabant, Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB).

21st Century Skills for Vocational Technical Students; a High-tech Approach

Dossiernummer 409-15-209 (projectbeschrijving)

Hoofdaanvrager: prof. dr. Ton de Jong (UT)

Medeaanvragers: dr. Patrick Sins (Saxion Hogeschool)

Externe partners: Deltion College, ROC Twente, ROC Graafschapcollege, ROC Aventus, TechYourFuture, Thales Nederland BV

eSkills, Key to 21st Century Labor

Dossiernummer 409-15-214 (projectbeschrijving)

Hoofdaanvrager: dr. ing. Alexander J.A.M van Deursen (UT)

Medeaanvragers: prof. dr. Jan van Dijk (UT), prof. dr. Jos de Haan (EUR)

Externe partners: ECP (Platform voor de Informatiesamenleving), ECDL (European Computer Driving License), CA-ICT (Center for Labour Market Development ICT).

Investing in Thinking Pays Good Interest: Improving Critical Thinking Skills of Students and Teachers in Higher Professional Education

Dossiernummer 409-15-203 (projectbeschrijving)

Hoofdaanvrager: prof. dr. Tamara A.J.M. van Gog (UU)

Medeaanvragers: dr. Peter Verkoeijen (EUR), dr. Tim Mainhard (UU)

Externe partners: Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool


Bron: NWO