Koning lanceert website over kunsthistorisch onderzoek en restauratie van de Oranjezaal

24 juni 2015

Vanaf 24 juni is de digitale publicatie De Oranjezaal: catalogus en documentatie te raadplegen via oranjezaal.rkdmonographs.nl. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander plaatste vandaag de website online met een ‘swipe’-beweging over de iPad waarmee het beeld verscheen van Amalia van Solms (1602-1675). Zij was de opdrachtgeefster voor de schilderingen en architectuuronderdelen ter nagedachtenis aan haar man stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) in de Oranjezaal van Paleis Huis Ten Bosch. De publicatie werd ontwikkeld door het RKD, NWO financierde een deel van het onderzoek.

Koning WIllem-Alexander lanceert de digitale publicatie Oranjezaal. Beeld: Harmen de JongKoning WIllem-Alexander lanceert de digitale publicatie Oranjezaal. Beeld: Harmen de Jong

Voor, tijdens en na de restauratie van de Oranjezaal vond diepgaand onderzoek naar de schilderingen en decoraties plaats. Informatie over de restauratie en de uitkomsten van het kunsthistorisch, archivalisch en materiaaltechnisch onderzoek zijn nu online te raadplegen in de vorm van een digitale catalogus. De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Website Oranjezaal


Over RKD

Het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt voor de bestudering van de Nederlandse kunst in internationale context. Het RKD bekleedt internationaal de positie van onafhankelijk, wetenschappelijk documentatie- en kennisinstituut dat in nauwe samenwerking en interactie met het veld de doelgroepen wereldwijd weet te bereiken. De missie luidt: Het RKD maakt kennis en informatie over kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor wetenschap en publiek.


NWO-onderzoeksprogramma's cultureel erfgoed

NWO ondersteunt de rol van wetenschappelijk onderzoek bij behoud van cultureel erfgoed middels diverse onderzoeksprogramma’s. De oude programma’s MolArt en De Mayerne kregen een vervolg in het Science4Arts programma. NWO is ook de initiatiefnemer van het nieuw op te richten NICAS (Netherlands Institute for Conservation Art and Science), in samenwerking met onder andere RCE en het Rijksmuseum en gesteund door diverse musea in binnen- en buitenland. Een eerste oproep voor onderzoeksvoorstellen is inmiddels uitgezet.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Chemische Wetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Science4Arts

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)