Herstructureringsplan voor een toekomstbestendig NIOZ

19 oktober 2015

NWO en het NWO-instituut NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee komen samen tot een herstructureringsplan van het instituut. Dit plan moet leiden tot een compleet nieuw NIOZ dat gewapend is voor de toekomst. Er komen vier wetenschappelijke afdelingen; drie op Texel en één in Yerseke. Hiermee is het voortbestaan van de nevenvestiging in Yerseke voor de komende zes jaar veiliggesteld. Ook wordt onderzocht of op termijn een Zeeuws Delta-expertisecentrum gevormd kan worden.

NIOZ doet onderzoek in de Nederlandse zee, onder andere in de Waddenzee. Beeld: NIOZBeeld: NIOZ

Vier wetenschappelijke afdelingen en één nationale mariene onderzoeksfaciliteit

De directie en het bestuur van het NIOZ hebben een herstructureringsplan opgesteld voor de vorming van een ‘NIOZ 2.0’. De ruggengraat van de nieuwe organisatie bestaat uit vier wetenschappelijke afdelingen. Hiervan zijn er drie gebiedstype gericht: ‘Kustsystemen’, ‘Estuaria & Deltasystemen’ en ‘Oceaansystemen’. De vierde afdeling is ‘Mariene Microbiologie & Biogeochemie.’ Deze afdeling omspant processen die van groot belang zijn in alle typen zeegebieden; van estuaria tot in de diepzee en van de tropen tot aan de polen. Drie afdelingen komen in de hoofdvestiging op Texel; de afdeling Estuaria & Deltasystemen heeft Yerseke als thuisbasis.

Alle activiteiten die samenhangen met het ondersteunen van de wetenschap op zee komen samen in de ‘Nationale Mariene Onderzoeksfaciliteit’. Het betreft de activiteiten op en rond de onderzoeksschepen en de technische afdeling.

Toekomstbestendig

De vestiging in Zeeland kan open blijven doordat NWO de jaarlijkse basissubsidie aan het NIOZ verhoogt. Op termijn streven NWO en het NIOZ ernaar om de vorming van een Delta expertisecentrum in Zeeland tot stand te brengen waar meerdere regionale partijen aan deelnemen.

Het herstructureringsplan NIOZ 2.0 voorziet ook in een vermindering van de vaste formatie van het instituut met 17 fte tot 171 fte; dit betreft de hele organisatie. Het voorgenomen besluit tot herstructurering en reorganisatie is op 9 oktober aan de Ondernemingsraad (OR) van het NIOZ voor advies voorgelegd. De OR brengt naar verwachting medio november advies uit. Met de vakbonden wordt op korte termijn overleg gestart omtrent de invulling van het Sociaal Plan.

NIOZ-directeur Brinkhuis: ‘Met deze totaal nieuwe opzet van het NIOZ kunnen we ons als voor Nederland uniek onderzoeksinstituut voor fundamenteel en frontier-toegepast zeeonderzoek weer goed op koers krijgen om in de toekomst onze verschillende partners uit de (inter-)nationale mariene wetenschappen, het nationale en internationale beleid en het maritieme bedrijfsleven optimaal te bedienen. Dat is ook goed voor Nederland als maritieme natie bij uitstek.’

Meer informatie

  • NIOZ: Jan Boon, Hoofd Communicatie & PR, jan.boon@nioz.nl, tel: 06 2096 3097
  • NWO: Olivier Morot, persvoorlichter, afdelling voorlichting en Communicatie, o.morot@nwo.nl, tel: 06 53 17 53 77

Bron: NWO