Tweede uitgebreide editie MOOC taalwetenschappen

Kennisbenutting in de geesteswetenschappen

23 oktober 2015

Hoe verschilt je eigen taal van honderden andere talen? In welke opzichten is elke taal gelijk? En hoe gaan taalkundigen te werk? De gratis toegankelijke Massive Online Open Course 'Miracles of Language' geeft een uitgebreide interactieve introductie op taalwetenschappen. De eerste editie trok 45.000 cursisten uit meer dan 190 landen. Op 26 oktober 2015 gaat de tweede editie van start. Deze MOOC is een van de vormen van kennisbenutting die NWO Geesteswetenschappen onder de aandacht brengt via handleidingen en best practices.

Kennisbenutting

NWO vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap en/of in andere wetenschappelijke disciplines. NWO Geesteswetenschappen wil onderzoekers graag helpen bij het vormgeven van kennisbenutting. Daarom zijn voor onderzoekers middelen ontwikkeld die kunnen inspireren en helpen om kennisbenutting binnen een onderzoeksproject goed vorm te geven, zoals handleidingen, essays en best practices. Een daarvan betreft de best practice over de MOOC van taalkundige prof. dr. Marc van Oostendorp.


Beeld: Shutterstock

In de Leidse MOOC Miracles of Language laat Marc van Oostendorp cursisten kennis maken met de veelzijdige studie van de talen van de wereld. De cursus geeft een inleiding in de taalkunde voor iedereen die wil begrijpen hoe talen werken. Diversiteit staat centraal: zowel diversiteit in de talen die worden behandeld, als in de soorten taalkunde die aan bod komen. Zo behandelt de cursus niet alleen fonologie en fonetica, maar ook computationele taalkunde en Afrikaanse gebarentalen.

Interactief

De cursus bestaat uit 6 weken van videolezingen, 6 wekelijkse quizzen en een afsluitend examen, en is bijzonder interactief van aard, vertelt initiatiefnemer en docent Marc van Oostendorp.  We wilden op een Socratische manier onderwijs geven, dus in dialoog met de cursisten. Daarom hebben we uitgebreid geëxperimenteerd met interactie. Zo ga ik in de video’s in discussie met twee van mijn student-assistenten, onderhouden we een Facebookpagina waar deelnemers onderling met elkaar in contact kunnen komen, en praten we tijdens de looptijd van de cursus een aantal keer via Google hangout met cursisten.'

Om het nog levendiger te maken, zien de cursisten hoe Van Oostendorp veldwerk doet met sprekers van zes verschillende talen (Abruzze, Baskisch, Berber, Chinees, Gungbe en Turks). Daarnaast komen elke week andere taalspecialisten aan het woord, onder wie de wereldberoemde taalkundigen Noam Chomsky en Adele Goldberg.

Enthousiaste reacties

De eerste MOOC had boven verwachting veel deelnemers: er namen 45.000 cursisten deel uit 190 landen, waarvan er ongeveer 10.000 het eindcertificaat hebben gehaald. 'Maar we waren vooral verrast door het enthousiasme van de deelnemers,' vertelt Van Oostendorp. Op de Facebook pagina waren 15.000 mensen met elkaar in gesprek over de verschillende opdrachten. Toen een Iraanse deelnemer aangaf dat hij moeite had met de coursera-tool, vanwege het Iraanse embargo op het gebruik van Amerikaanse software, boden collega-cursisten spontaan hun hulp aan. We hebben zelfs via crowdfunding onder de eerste deelnemers nog eens tienduizend euro opgehaald om een extra module aan de cursus toe te voegen.'

Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische Microvariatie aan de Universiteit Leiden en senior-onderzoeker op het Meertens Instituut. Hij is betrokken bij NWO-onderzoek gefinancierd uit de Vrije competitie, Horizon en Promoties in de geesteswetenschappen, en schrijft over taal voor onder andere Onze Taal en NRC Handelsblad.

Meer informatie


Bron: NWO