Toekenningen Vrije competitie geesteswetenschappen

19 januari 2015

NWO Geesteswetenschappen heeft aan zes onderzoekers financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via dit instrument is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende financieringen (in alfabetische volgorde):

Vluchten voor de vulkaan
Prof. dr. P.A.J. (Peter) Attema (RUG) - The Avellino Event: cultural and demographic effects of the great Bronze Age eruption of Mount Vesuvius
In de vroege Bronstijd, ver vóór Pompeï, begroef een gigantische uitbarsting van de Vesuvius de omliggende dicht bewoonde vlakte onder een metersdikke aslaag. De onderzoekers gaan met een team van archeologen na waar de bevolking destijds een nieuw bestaan opbouwde.

Wat maakt stilte mogelijk?
Prof. dr. L.L. (Lisa) Cheng (UL) – Ellipsis licensing beyond syntax
Zinnen worden vaak maar gedeeltelijk uitgesproken. Zo zeggen we vaak: 'Koffie?' in plaats van: 'Wil je koffie?' Dit project bestudeert de invloed van onder meer uitspraak op het voorkomen van half verzwegen zinnen.

The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848
Prof. dr. J.S. (Judith) Pollmann (UL) - The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848
Volgens de gangbare visie kent de Nederlandse geschiedenis een breuk rond 1800 van de lokaal georiënteerde Republiek naar het nationale koninkrijk. Dit project stelt de effecten van deze breuk en internationaal geaccepteerde ideeën over 'modernisering' en 'nationalisering' ter discussie en onderzoekt de verrassende veerkracht van stedelijke en provinciale identiteiten.

Management of the Self: A Humanities Approach to Self-Management in Psychiatry and Psychosomatic Medicin
Prof. dr. M.V.P. (Marc) Slors (RUN) – Management of the Self: A Humanities Approach to Self-Management in Psychiatry and Psychosomatic Medicin
Een geesteswetenschappelijke visie op zelfmanagement in de psychiatrie en psychosomatische geneeskunde De gezondheidszorg zou beter en goedkoper kunnen worden wanneer patiënten zelf een actievere rol spelen in het omgaan met hun ziekte. Hoe werkt dit 'zelfmanagement' echter wanneer het zelf zelf 'ziek' is? Om dit te onderzoeken, realiseert dit project een diepgaande dialoog tussen de geesteswetenschappen en de psychiatrie en psychosomatiek.

A New History of Fishes. A long-term approach to fishes in science and culture, 1550-1880
Prof. dr. P.J. (Paul) Smith (UL) - A New History of Fishes. A long-term approach to fishes in science and culture, 1550-1880
Vissen in wetenschap en cultuur (16de-19de eeuw) Tot in de 19de eeuw had het onderzoek naar vissen een voortrekkersrol binnen de natuurwetenschap. Wetenschapshistorici en cultuurhistorici gaan op zoek naar het hoe en waarom van deze rol, en de impact van vissenonderzoek op de vroegmoderne cultuur in Europa.

Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic (c.1550- 1618)
Prof. dr. M.G.K. (Mirjam) van Veen (VU) - Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic (c.1550- 1618)
Tijdens de Opstand tegen Spanje vluchtten ongeveer zestigduizend Nederlanders naar het Duitse Rijnland en bouwden daar hun vluchtelingenkerken. Zij maakten er kennis met ongedachte vormen van religieus samenleven. Hoe overleefden deze ballingen hun tijd in het Rijnland en op welke manieren beïnvloedden zij, eenmaal teruggekeerd, het Nederlandse religieuze landschap?

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)