Toekenningen voor internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

26 juni 2015

NWO kent aan zeven onderzoekers in totaal 300.000 euro toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om samenwerkingsprojecten waarbinnen een Nederlandse onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse onderzoeksgroepen. Doel van dit programma is om de samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega's te bevorderen en het vormen van internationale netwerken te versterken.

De volgende projecten ontvangen financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Responsibility in Society and Technology: Bridging the Gap (ReST)
Prof. dr. F.A. (Frank) Hindriks (m), RUG

Global Knowledge Society (GKS)
Prof. dr. W.W. (Wijnand) Mijnhardt (m), UU

Cultural Politics of Sustainable Urban Mobility, 1890-Present (CPSUM)
Prof. dr. R. (Ruth) Oldenziel (v), TU/e

European dimensions of popular print culture (EDPOP)
Dr. J.L. (Jeroen) Salman (m), UU

Engaging Europe in the Arab World: European missionaries and humanitarianism in the Middle East (1850-1970)
Dr. K.M.J. (Karène) Sanchez (v), UL

Towards a political ontology of violence: reality, image and perception (TPOV)
Prof. dr. H.W. (Herman) Siemens (m), UL

Orthodox Kaleidoscope: Studying the Russian Orthodox Church. Heterogeneity, Complexity, Dynamics
Dr. E.V. (Katja) Tolstaja (v), VU

Over Internationalisering in de geesteswetenschappen

Internationalisering in de geesteswetenschappen stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met twee of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. De maximale looptijd van een project is drie jaar.

Meer informatie


Bron: NWO