Ruim 24 miljoen euro voor onderzoek creatieve industrie

Topsectorenpropositie 2016-2017

6 oktober 2015

NWO draagt voor de komende propositieperiode ruim 24 miljoen bij aan het onderzoek voor de creatieve industrie. De bijdrage richt zich zowel op onderzoek voor netwerkvorming - KIEM - als op grootschaliger onderzoek, bijvoorbeeld voor de crossovers Smart Industry, Smart Culture of Health. Nieuw is de expliciete samenwerking tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in een aantal calls. Op 5 oktober 2015 ondertekende NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017.

De 'Roadmap SMART Culture' laat zien hoe onderzoek op gebied van cultuur, kunst en media bij kan dragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en industriële vraagstukken (HH)De 'Roadmap SMART Culture' laat zien hoe onderzoek op gebied van cultuur, kunst en media bij kan dragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en industriële vraagstukken (HH)

De ambitie van NWO voor 2016-2017 voor de topsector Creatieve Industrie is om de kennisbasis verder te versterken door in te zetten op onderzoeksprogramma's die kennisverbinding binnen en tussen sectoren mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. Onderliggend aan alle programma's is de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) van de topsector Creatieve Industrie die als focus de samenleving van de toekomst heeft onder de titel SMART society.

TKI CLICKNL

Bij de uitwerking van het programma werkt NWO intensief samen met TKI CLICKNL. Als Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) opereert CLICKNL in de driehoek overheid - bedrijfsleven - kennisinstellingen. De komende twee jaar zet het consortium sterk in op het realiseren van grote sectoroverstijgende en publiek-private samenwerkingsverbanden.

SMART Industry, cultuur, big data

Het innovatiecontract biedt zowel mogelijkheden voor publiek-private programmering (PPP) als publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS). NWO zet topsectorbreed in door met zoveel mogelijk verschillende topsectoren samen te werken. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de samenwerking op het gebied van SMART Industry (topsector HTSM) of in de context van het ICT-onderzoek in het kader van Digital Humanities en Commit2Data dat zich richt op grootschalig big data onderzoek. NWO ontwikkelde specifiek voor het aandeel cultuur binnen de creatieve industrie, in aansluiting op de KIA van CLICKNL, de Roadmap SMART Culture. Deze agenda maakt topsectoroverstijgend onderzoek mogelijk door economische en maatschappelijke agenda's op creatief gebied met elkaar te verbinden.

Toepassingsgericht onderzoek

De onderzoeksprogrammering sluit aan bij de praktijk met de aandacht voor toepassingsgericht onderzoek. Dat komt tot uitdrukking in de samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA) dat als onderdeel van NWO in verschillende calls als medefinancier optreedt. Dat geldt voor de KIEM-regeling en SMART Culture III (kunst en cultuur). Specifiek voor het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen wordt het Platform HBO ingericht.

Alle onderzoeksprogramma's verhouden zich tot agenda's van een of meerdere topsectoren of relateren aan maatschappelijke agenda's. Internationaal wordt aansluiting gevonden bij verschillende Horizon2020-programma's zoals het HERA-programma. Met Digging into Data dat gericht is op big data-onderzoek, wordt samengewerkt met partners in Brazilië, Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Canada en Duitsland en het JPI Cultural Heritage maakt erfgoedonderzoek mogelijk op basis van een Europese strategische onderzoeksagenda.

NWO-bijdrage Kennis- en Innovatiecontract 2016/2017

Met het Kennis- en Innovatiecontract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt 4,2 miljard euro geïnvesteerd; NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Van deze bijdrage wordt 200 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook bedrijven aan meebetalen: publiek-private samenwerking (PPS).

Over thema Creatieve industrie

Creatieve industrie is de verzamelnaam voor mode- en industrieel ontwerpers, architecten, reclamebureaus en makers van software en games. En ook voor media en entertainment, kunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen. Deze tak van bedrijvigheid is al jaren een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. NWO investeert via dit thema in wetenschappelijk onderzoek van, voor en over de creatieve industrie. NWO Geesteswetenschappen is binnen NWO verantwoordelijk voor de topsector Creatieve industrie.


Meer informatie


Downloads


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Trans-Atlantic Platform (T-AP)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)