Religieus en seksueel nationalisme

Nieuw te verschijnen boek van Ganzevoort en Sremac

6 mei 2015

In juli 2015 verschijnt bij uitgeverij Brill de bundel 'Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, gays and governments'. De bundel is samengesteld door Ruard Ganzevoort en Srdjan Sremac van het NWO-onderzoeksproject ‘Religie en homoseksualiteit als vermeende tegenstelling’.

Omslag 'Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, gays and governments'

De bijdragen in de bundel zijn case studies van tien verschillende Centraal en Oost-Europese landen. De case studies laten zien hoe spelers in het publieke debat – o.a. religieuze leiders, LHBT-organisaties, de media – het krachtenveld van religie en nationalisme gebruiken om een standpunt in te nemen over seksuele diversiteit. Zo is te zien dat argumenten over seksuele diversiteit net zo goed gaan over seksuele moraal, als over nationale identiteit, anti-EU-sentimenten, en de pogingen van religieuze instituties om macht te herwinnen in de post-communistische samenlevingen.

Srdjan Sremac, postdoc en affiliated researcher bij het NWO-project over religie en homoseksualiteit, is zelf afkomstig uit Servië. Met projectleider Ruard Ganzevoort schreef hij de introductie van deze bundel. Samen met anderen schreef hij ook een hoofdstuk in het boek over media, homoseksualiteit en religieus-seksueel nationalisme in post-Joegoslavische landen. Zijn collega Mariecke van den Berg, PhD-kandidaat in hetzelfde NWO-project, is mede-auteur van een hoofdstuk dat een vergelijking maakt tussen reacties in Bosnië-Herzegovina en Zweden op uitspraken van de Paus over homoseksualiteit.

Het project Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, gays and governments is een spin-off van het onderzoek naar religie en homoseksualiteit dat wordt gefinancierd vanuit NWO binnen het programma Religie in de moderne samenleving.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Religie in de moderne samenleving

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)