Opkomst en institutionalisering van de filmcultuur in Nederlands-Indië

24 april 2015

In onderzoek naar de opkomst van film ligt het accent meestal op Europa en Noord-Amerika. In andere landen kwam dit medium pas veel later op gang, wordt veelal gedacht. In haar proefschrift laat Dafna Ruppin zien dat dit medium in Nederlands-Indië al veel vroeger aanwezig was dan we tot nu toe dachten. Het onderzoek van media- en cultuurwetenschapper Ruppin maakt deel uit van het project ‘The Nation and Its Other: The Emergence of Modern Popular Imagery and Representationsuit’ uit het programma Culturele dynamiek.

In haar proefschrift beschrijft Ruppin de opkomst en institutionalisering van de filmcultuur in Nederlands-Indië (Indonesië) tussen 1896 en 1914. Met haar onderzoek levert ze een belangrijke bijdrage aan onderzoek naar de opkomst van film als medium. Waar men zich voorheen vooral richtte op Europa en Noord-Amerika, laat Ruppins onderzoek zien dat filmvertoningen in de Nederlandse kolonie al veel vroeger plaatsvonden dan bekend was.

Early adapters

Al in oktober 1896 vertoonde een Franse exploitant films van de gebroeders Lumière – pas tien maanden nadat de Cinématographe Lumière in Parijs zijn commerciële première beleefde. Diezelfde vertoner maakte in de eerste maanden van 1897 ook al filmopnames in Nederlands-Indië.

Ruppin bestudeerde de filmvertoningspraktijken aan de hand van hedendaagse bronnen. Ze constateert dat niet alleen de vertoners zelf van zeer uiteenlopende komaf waren: ook in het publiek zaten meestal alle bevolkingsgroepen.

Dafna Rupping promoveert op 29 april in Utrecht over de ontwikkeling van de Indische filmvertoningscultuur van voor 1900. Bovenstaand beeld is gemaakt in 2010 (©ccdoh1/Flickr)Dafna Rupping promoveert op 29 april in Utrecht over de ontwikkeling van de Indische filmvertoningscultuur van voor 1900. Bovenstaand beeld is gemaakt in 2010 (©ccdoh1/Flickr)

Pionier

De Utrechtse promovenda brengt als eerste de ontwikkeling in kaart van de Nederlands-Indische filmvertoningcultuur van voor 1900. Als eerste presenteert Ruppin een historisch overzicht van het ontstaan van een filmcultuur in Nederlands-Indië. Daarmee vult ze niet alleen een leegte in de internationale filmgeschiedschrijving, maar demonstreert ze ook het belang van een perspectief dat zich niet voornamelijk richt op de ontwikkelingen in Europa en Noord-Amerika.

Dafna Rupping promoveert op 29 april 2015 om 10:30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie


Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Culturele dynamiek

Speerpunt

Thema: Culturele dynamiek (2007-2010) Samenwerken in thema's (2011-2014)