Nieuwe ronde Promoties in de geesteswetenschappen

Call gaat open begin december, deadline voorstellen 3 maart 2016

17 november 2015

Het Regieorgaan Geesteswetenschappen en NWO Geesteswetenschappen stellen voor de periode 2016-2020 elk weer middelen beschikbaar voor de voortzetting van het programma Promoties in de geesteswetenschappen. De call 2016 zal open staan van begin december 2015 tot begin maart 2016.

Nieuwe ronde Promoties in de geesteswetenschappen

Met het voor 2016 beschikbare bedrag is het mogelijk om wederom ongeveer 20 promotieplaatsen te financieren. Alleen faculteiten die betrokken zijn bij de Duurzame Geesteswetenschappen kunnen promovendi voordragen. Het gaat om twee typen promotieplaatsen: een regulier promotieonderzoek (4 of 5 jaar) of een docentpromovendus (5 jaar). De financiering dekt de personeelskosten voor de promovendus. De promovendus is vrij om het onderwerp van zijn promotie te bedenken.

NWO Geesteswetenschappen en het Regieorgaan hebben afgesproken het programma voor vijf jaren te continueren, vanaf 2016 t/m 2020 bij bestendiging van de ministeriële toewijzing voor het proces Duurzame Geesteswetenschappen. Het promotieprogramma is en blijft een belangrijk instrument voor de geesteswetenschappen. Gezien de transitie van NWO en het nieuw te vormen domein Sociale en Geesteswetenschappen is het mogelijk dat in de uitvoering van het programma vanaf 2017 veranderingen zullen plaatsvinden.

Meer over Promoties in de geesteswetenschappen

Het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen biedt getalenteerde onderzoekers een betaalde promotieplaats. Het programma heeft als doel om onderzoekstalent de kans te geven om te promoveren en door te stromen naar wetenschappelijke staffuncties. De faculteiten geesteswetenschappen van de betrokken universiteiten organiseren de voorselectie.


Bron: NWO