Nieuwe ronde onderzoeksbeurzen museummedewerkers

Call open van 15 september tot 12 november 2015

15 september 2015

Op 15 september 2015 opent de tweede ronde 'Museumbeurzen', voor het aanvragen van onderzoek door museummedewerkers. Om hen in staat te stellen wetenschappelijk onderzoek te doen, stelt minister Bussemaker (OCW) tot en met 2016 € 800.000 beschikbaar voor onderzoeksbeurzen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van nieuw publiek.

Het programma Museumbeurzen is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Naast het wetenschappelijk doel kunnen de onderzoeksprojecten die binnen het programma worden uitgevoerd, aanleiding zijn om richtlijnen en criteria voor het waarderen van wetenschappelijk museaal onderzoek verder te ontwikkelen en aan te scherpen. De onderzoeken die met de beurzen kunnen worden uitgevoerd, sluiten aan bij de Kennisagenda voor het Museale Veld. Om de maatschappelijke rol van musea in de toekomst nog beter te kunnen vervullen, is kennisontwikkeling essentieel.

Eind april 2015 werden de eerste zes museumbeurzen toegekend aan medewerkers van Museum Boerhaave, Science Center NEMO, RKD, Museum Catharijneconvent, Amsterdam Museum en Volkenkundige Musea Nederland.

Aanvragen museumbeurs

Museummedewerkers kunnen tot 12 november 2015 beurzen aanvragen. Voor onderzoek dat resulteert in een publicatie is maximaal 50.000 euro beschikbaar. Voor promotiebeurzen is maximaal 62.500 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden via de website van NWO:


Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Museumbeurzen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)