Materiële cultuur als schijnbaar authentieke, legitieme uitdrukkingen van post-apartheid erfgoed Zuid-Afrika

21 september 2015

Hoe hebben het Freedom Park in Pretoria, het 'Sunday Times' Heritage Project en de vuvuzela bijgedragen aan processen van natievorming in Zuid-Afrika in het post-apartheid tijdperk? Religiewetenschapper Duane Jethro bestudeerde de casussen van deze drie erfgoedprojecten in zijn promotieonderzoek binnen het programma 'Culturele dynamiek'. Jethro promoveert op 21 september aan de Universiteit Utrecht.

Freedom Park Pretoria (Beeld: Graham Young)Freedom Park Pretoria (Beeld: Graham Young)

Jethro's proefschrift richt zich op de vorming van erfgoed, op materiële cultuur en op de zintuigen in processen van natievorming in het tijdperk na de apartheid. Theoretisch ligt de focus op de esthetiek van overtuiging en de politiek van authentisering, voortbouwend op het werk van Birgit Meyer.

Drie casussen

Het Freedom Park is een monumentaal, door de staat geïnitieerd project in de hoofdstad Pretoria.

Het commerciële Sunday Times Heritage Project bracht een eerbetoon aan nieuwswaardige historische gebeurtenissen en figuren die een belangrijke rol hebben gespeeld gedurende het honderdjarig bestaan van de gelijknamige krant, door het plaatsen van herdenkingskunst op betekenisvolle plekken in de publieke ruimte.

De vuvuzela is een plastic, lawaaierig instrument dat wereldwijde populariteit genoot tijdens het WK voetbal in 2010.

Materiële cultuur en burgerschap

Aan de hand van deze casussen laat Jethro zien hoe deze materiële uitingen vorm hebben kregen als schijnbaar authentieke, legitieme uitdrukkingen van post-apartheid erfgoed. Binnen deze praktijken kunnen mensen bij het verleden betrokken worden door middel van het mobiliseren en heroriënteren van de zintuigen en gevoeligheden, aldus Jethro. Uit zijn onderzoek blijkt tot slot hoe hierdoor verschillende manieren van zich thuisvoelen en burgerschap mogelijk worden gemaakt.

Aansluitend bij de promotie vindt de volgende dag, op 22 september, het symposium 'Black Citizenship': The Politics of Cultural Heritage Formation in South Africa and the Netherlands plaats in Utrecht.

Meer informatie


Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Culturele dynamiek

Speerpunt

Thema: Culturele dynamiek (2007-2010)