Lokale televisie in Indonesië als onderdeel van sociale dynamiek

11 november 2015

Sinds de millenniumwisseling is televisie in Indonesië snel getransformeerd van een medium dat vooral door de staat werd gedomineerd naar een mozaïekstructuur van lokale televisiestations, die een integraal onderdeel vormen van de sociaal-politieke en culturele dynamiek op lokaal niveau. Hoe deze transformatie zich tussen 2002 en 2012 heeft voltrokken, laat Bram Hendrawan in zijn proefschrift zien. De promotie, op 20 november aan de Universiteit Utrecht, is gefinancierd door NWO.

Onderzoeker Bram Hendrawan (UU) laat zien hoe in Indonesië de transformatie naar een mozaïekstructuur van lokale televisiestations, als integraal onderdeel van de sociaal-politieke en culturele dynamiek op lokaal niveau, zich heeft voltrokken. (iStockphoto.com/fbxx)Onderzoeker Bram Hendrawan (UU) laat zien hoe in Indonesië de transformatie naar een mozaïekstructuur van lokale televisiestations, als integraal onderdeel van de sociaal-politieke en culturele dynamiek op lokaal niveau, zich heeft voltrokken. (iStockphoto.com/fbxx)

Meer dan drie decennia lang fungeerde televisie in Indonesië hoofdzakelijk als medium om een door de staat opgelegd project, gericht op het ontwikkelen van de natie, uit te venten. Na de val van president Soeharto in 1998 kwam er een politieke reformatie op gang die voor regionale autonomie zorgde. In de sociaal-culturele veranderingen op lokaal niveau die hieruit voortvloeiden, speelde lokale televisie een rol. Hendrawan heeft onderzocht wat die rol precies was.

Lokale identiteit

Hendrawans analyse van lokale televisiepraktijken legt het proces bloot van de herstructurering van sociale machten in post-autoritair Indonesië. Dit is een proces waarin niet langer de centrale staat maar lokale actoren de leiding nemen in het definiëren en het behoud van lokale identiteit.

Veldwerk

Voor zijn analyse verrichtte hij veldwerk in diverse plaatsen, waaronder Yogyakarta en Solo in Centraal Java, Denpasar in Bali en Manado in Noord-Sulawesi. De analyse concentreert zich op institutionele ontwikkelingen, waarbij hij de industriële dimensie van televisie benadrukt.

Meer informatie


Bron: Universiteit Utrecht

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Mozaïek

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)