Impuls voor maatschappelijk verantwoord innoveren binnen de topsectoren

Innoveren met emoties?

17 februari 2015

Kan de (commerciële) toegang tot experimentele medicijnen worden vergemakkelijkt op een veilige en moreel verantwoorde manier? Hoe kunnen burgers, overheden en bedrijven blijvend betrokken worden bij de vormgeving van de slimme stad van de toekomst ? Wat kunnen Nederlandse bedrijven leren van samenwerking met lokale ondernemers in Afrika voor innovaties in Nederland? En hoe kunnen emoties helpen om innovaties tot een succes te maken?

Impuls voor maatschappelijk verantwoord innoveren binnen de topsectoren. Beeld: Shutterstock

Wetenschappers en private partijen buigen zich samen over deze en andere vragen binnen het NWO-onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). NWO heeft voor deze ronde een budget van 7 miljoen euro voor dit programma beschikbaar gesteld, dat aansluit op het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Daarmee kunnen nu 17 nieuwe wetenschappelijke onderzoeken starten.

Het succesvolle NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren ging in 2008 van start in samenwerking met zes ministeries. In 2012-2013 werd een pilot uitgevoerd binnen het toen nieuwe topsectorenbeleid. In 2014 kreeg het programma een vervolg binnen de topsectoren Agri/Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Chemie, Energie, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Life Sciences & Health (LSH) en Water. Doel van alle projecten is om ethische en maatschappelijke aspecten van technologische innovatie in een vroeg stadium in kaart te brengen, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. Dit zorgt voor een succesvolle introductie van nieuwe technologie en voorkomt mislukkingen en dure aanpassingen achteraf.

Inmiddels is er een beproefde aanpak ontwikkeld. Onderzoek gebeurt altijd in interdisciplinaire teams van alfa-, bèta- en gammawetenschappers (bijvoorbeeld een filosoof, een ingenieur en een econoom). Zo'n team werkt nauw samen met private partners. Bij alle projecten die nu van start gaan, is ten minste één private partner betrokken die 25% van de NWO-financiering aanvult. Via de zogeheten valorisatiepanels – waarin tussenresultaten worden besproken met directe belanghebbenden, inclusief bijvoorbeeld beleidsmakers en eindgebruikers – is het onderzoek bovendien verankerd in de maatschappij. Zo kunnen de behaalde resultaten ook daadwerkelijk worden toegepast. Naast projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar, gaan er ook enkele projecten van start met een duur van één à twee jaar, gericht op actuele vraagstukken waarbij een snel resultaat gewenst is.

Toekenningen


Programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)

Maatschappelijk verantwoord innoveren is onderdeel van de Sociale Infrastructuur Agenda, een gezamenlijk initiatief van NWO Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de oplossingen van maatschappelijke opgaven die voor alle individuele topsectoren relevant zijn.

Meer informatie


YouTube-clips over eerdere MVI-projecten


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)