Handboek voor denken over mode en materiële cultuur

Handreikingen van denkers, theoretici en filosofen om mode als cultureel en sociologisch fenomeen te kunnen begrijpen

13 november 2015

'Fashion is not only fun, but it matters.' Mode kan je een hoop leren over de wereld om ons heen. Hoewel waardevol en uitdagend is het analyseren van maatschappelijke vraagstukken aan de hand van mode geen gemakkelijke opgave. Het handboek 'Thinking Through Fashion', een gids voor iedereen die zich bezighoudt met de wetenschappelijke bestudering van mode en materiële cultuur kan daarbij helpen. Auteur Anneke Smelik (RU) ontving financiering van meerdere NWO-programma's.

Vanuit de cultuurwetenschappen, mediastudies, sociologie, creatieve industrie, filosofie of (cultuur)geschiedenis, het handboek leert lezers alles over modetheorie en de relevantie van mode aan de hand van grote westerse denkers.

Het wetenschappelijke handboek 'Thinking Through Fashion' is een gids voor iedereen die zich bezighoudt met de wetenschappelijke bestudering van mode en materiële cultuur.Het wetenschappelijke handboek 'Thinking Through Fashion' is een gids voor iedereen die zich bezighoudt met de wetenschappelijke bestudering van mode en materiële cultuur.

Niet alleen in de commerciële wereld, ook in de wetenschap is mode een hot topic: in diverse vakgebieden verschijnt de laatste jaren de ene na de andere wetenschappelijke publicatie over het sociale en culturele belang van mode. Want mode, in de breedste zin van het woord, is verbonden met actuele maatschappelijke thema's: denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het dragen van een hoofddoek en het daaraan gerelateerde debat over de positie van vrouwen, discussies over schoonheidsidealen in relatie tot graatmagere modellen op de catwalk of de weerspiegeling van technologische ontwikkelingen in kleding.

Eerste hulp bij analyseren van modetheorie

Studenten en onderzoekers uit verschillende academische disciplines proberen daarom grip te krijgen op de sociaal-culturele relevantie van mode in de hedendaagse samenleving. Dat is niet per se een eenvoudig klusje: het vereist veel kennis en kunde om de vele beschikbare theorieën en concepten binnen het veld te begrijpen, te analyseren en met elkaar te kunnen verbinden. Het boek Thinking Through Fashion, onder redactie van cultuurwetenschapper prof. dr. Anneke Smelik (Radboud Universiteit) en Agnès Rocamora (London College of Fashion), is het eerste handboek dat lezers helpt bij het denken over maatschappelijke thema's aan de hand van mode.

Grote denkers

Thinking Through Fashion loodst de lezer door de belangrijkste ideeën van invloedrijke westerse onderzoekers over materiële cultuur. Bekende denkers, theoretici en filosofen die in hun werk handreikingen bieden om mode als cultureel en sociologisch fenomeen te kunnen begrijpen. In ieder hoofdstuk beschrijft een expert uit het veld van de modetheorie het belang van het werk van een westers denker voor de hedendaagse opvattingen over mode. Bekende namen als Michael Foucault, Sigmund Freud, Gilles Deleuze, Karl Marx en Pierre Bourdieu passeren daarbij de revue. Denkers die zelf vaak niet expliciet schreven over mode, maar wel concepten introduceerden over gerelateerde thema's die bijdragen aan het denken door mode. De hoofdstukken behandelen het werk van deze denkers in chronologische volgorde, van Karl Marx (1818-1883) tot Judith Butler (1956 - ), waardoor het boek eveneens waardevolle inzichten biedt in de ontwikkeling van het denken over mode.

Thinking Through Fashion vloeit voort uit het onderzoek van Anneke Smelik, hoogleraar Visuele cultuur en projectleider van meerdere NWO-projecten rondom mode. Zij ontving daarvoor financiering binnen de NWO-programma's Culturele dynamiek, Creatieve industrie en Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). In samenwerking met onder meer ontwerper Pauline van Dongen, Philips, ArtEZ en de TU Eindhoven doet zij onderzoek naar mode en technologie binnen het project Crafting Wearables van het programma Creatieve industrie.

Meer informatie


Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie Culturele dynamiek

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)