Financiering voor onderzoek naar christendom in Egypte

9 maart 2015

NWO Geesteswetenschappen lanceert een nieuw financieringsinstrument: Stichting Van Moorsel en Rijnierse. Onderzoekers op het gebied van het christendom in Egypte, in het Nijldal of elders in het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten kunnen een voorstel indienen.

De aan te vragen middelen betreffen alleen materiële kosten die direct gerelateerd zijn aan onderzoek in de volgende categorieën:

  • reis- en verblijfskosten voor bibliotheek- of congresbezoek
  • opgravingskosten
  • kosten voor deelname aan congressen
  • materiële onderzoekskosten voor het organiseren van bijeenkomsten, zoals congressen, tentoonstellingen en publieksevenementen
  • kosten in verband met het open access publiceren.

Het fonds van de stichting bestaat uit het saldo van de nalatenschap van mevrouw J.A. Rijnierse (1917-2013) en bedraagt € 549.397,50. NWO Geesteswetenschappen beheert in opdracht van de stichting het fonds en draagt zorg voor de administratie en financiële verantwoording.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 1 september 2015. Meer informatie over de call for proposals is beschikbaar op de financieringspagina

Voorstellen over kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten van het christendom in het Midden-Oosten kunnen worden ingediend (Hollandse Hoogte)Voorstellen over kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten van het christendom in het Midden-Oosten kunnen worden ingediend (Hollandse Hoogte)

Bron: NWO