Expositie 'OranjeLeeuwinnen'

Geschiedenis van vrouwenvoetbal in beeld

29 april 2015

Op 19 mei opent bij Atrium de expositie 'OranjeLeeuwinnen'. Uniek fotomateriaal toont de weg die meisjes en vrouwen hebben afgelegd om hun geliefde sport serieus te kunnen beoefenen. De expositie komt voort uit twee onderzoeksprojecten van filosofe Martine Prange, in de programma’s Sport: Meedoen en Alfa Meerwaarde.

Expositie 'OranjeLeeuwinnen'. Credits: Hollandse HoogteTot 5 juli is de expositie 'OranjeLeeuwinnen' te zien. (Hollandse Hoogte)

Vrouwenvoetbal is booming. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Nederlandse vrouwenvoetbalteam zich gekwalificeerd voor het WK vrouwenvoetbal begin juni 2015 in Canada. En meisjes- en vrouwenvoetbal is de snelst groeiend sport in Nederland.

De expositie toont de obstakels waar vrouwen sinds de beginjaren van het vrouwenvoetbal in de jaren dertig tegenaan liepen. Vrouwenvoetbal moest van meet af aan opboksen tegen de gevestigde orde in de voetbalwereld. De voetballende vrouw was onderwerp van hoon, zo toont de expositie door middel van voorbeelden van vooroordelen in spotprenten en spottende teksten. Ook laat de expositie zien dat de media vrouwen vaak presenteerden als een excentriek verschijnsel op het voetbalveld. Maar de expositie geeft ook een overzicht van de enorme groei van het vrouwenvoetbal en laat zien dat vrouwenvoetbal een steeds serieuzere sport werd. Zo neemt de media-aandacht voor het vrouwenvoetbal de laatste jaren enorm toe en is de toon van die aandacht serieuzer. Een van de gevolgen hiervan is dat er voor jonge meiden meer voorbeelden van vrouwelijke topvoetballers zijn.

Sportonderzoek

Dr. Martine Prange en haar onderzoeksteam doen een driejarig onderzoek naar de geschiedenis, de huidige professionalisering en commercialisering, de voetbalbeleving van allochtone meisjes en de media-representatie van meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland. Ze interviewen voetballende meiden op straat, bij toernooien en clubs over hun beleving van voetbal en de invloed hiervan op hun maatschappelijke ontwikkeling, hun zelfbewustwording en het veroveren van een plek in de samenleving. Daarbij vergelijken ze de meiden niet met jongens, zoals meestal gebeurt, maar gaan ze uit van hun eigen talenten en mogelijkheden.

Filosofe Martine Prange van de Universiteit Leiden is projectleider van twee projecten die tot deze expositie hebben geleid, namelijk 'Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetba'l uit het onderzoeksprogramma Sport: Meedoen en 'Meiden, voetbal! Een pps-gestuurd onderzoek naar de impact en impactmeting van voetbal op de sociale ontwikkeling van meiden' uit het onderzoeksprogramma Alfa Meerwaarde.

De Kennis van Nu

Op 14 mei was het project Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal te zien bij De Kennis van Nu, op NPO2.

Expositie

De expositie loopt van 19 mei t/m 5 juli. Locatie: bibliotheek Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag, van 10.00 - 17.00 uur.

De expositie wordt georganiseerd door Atria en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk valorisatieprogramma behorend bij de promotie-onderzoekprojecten Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal dat gecoördineerd wordt door de Universiteit Leiden i.s.m. de Universiteit Utrecht. Met dank aan Women Win, Mulier Instituut, De Sportbank, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Sport

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)