Europees onderzoek naar cultureel erfgoed van start

Financiering voor acht Nederlandse cultureel-erfgoedprojecten

7 april 2015

Zestien internationale onderzoeksprojecten hebben financiering ontvangen via de Heritage Plus 'call' van het Joint Programming Initiative 'Cultural Heritage and Global Change'. NWO Geesteswetenschappen en OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financieren gezamenlijk de Nederlandse deelname. Bij acht projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Deze onderzoekers ontvangen voor hun aandeel in de transnationale onderzoeksprojecten ruim een miljoen euro van NWO Geesteswetenschappen en OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Europese Commissie voegt daar circa 450.000 euro aan toe.

Non-invasief onderzoek aan een vroege Mondriaan uit het Gemeentemuseum Den Haag, een van de partners in het project CMOP. In totaal ontvangen acht Nederlandse cultureel-erfgoedprojecten financiering uit JPI ‘Cultural Heritage and Global Change’. (OCW/RCE)Non-invasief onderzoek aan een vroege Mondriaan uit het Gemeentemuseum Den Haag, een van de partners in het project CMOP. In totaal ontvangen acht Nederlandse cultureel-erfgoedprojecten financiering uit JPI ‘Cultural Heritage and Global Change’. (OCW/RCE)

Hoe zoek je woorden in een plaatje met handgeschreven tekst? Hoe zit het met het copyright van cultureel erfgoed uit de vorige eeuw? Hebben kanalen erfgoedwaarde en kunnen we ze inzetten voor het duurzaamheidsvraagstuk? Hoe kun je moderne olieverfschilderijen goed schoonmaken? Over deze en andere vragen gaan de projecten die financiering ontvangen vanuit het JPI Cultural Heritage and Global Change. Wetenschappers, architecten in herbestemming en restauratie, medewerkers van erfgoedinstellingen zoals musea, restauratie-instellingen, muziekfestivals, bibliotheken en archieven, als ook uitgevers, filmproducenten, de toerisme-industrie, technologie- en innovatiecentra en lokale en nationale overheidsorganisaties uit twaalf landen doen hieraan mee.

Bij de volgende gefinancierde projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken (lijst op alfabetische volgorde van projecttitel):

CHANGES - Changes in cultural Heritage Activities: New Goals and benefits for Economy and Society
Dr. Silvia Naldini

CHIME_MUSICA – Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals
Prof. dr. Walter van de Leur

CMOP – Cleaning Modern Oil Paintings
Prof. dr. Jørgen Wadum en dr. Klaas-Jan van den Berg

EnDOW – Enhancing access to 20th Century cultural heritage through Distributed Orphan Works clearance
Prof. dr. Lucie Guibault

EUROMAGIC – A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning
Prof. dr. Frank Kessler

EUWATHER – European Waterways Heritage: Re-evaluating European Minor Rivers and Canals as Cultural Landscapes
Prof. dr. Kitty Zijlmans

HIMANIS – HIstorical MANuscript Indexing for user-controlled Search
Prof. dr. Lambert Schomaker

PICH -The impact of urban planning and governance reformon the historic built environment and intangiblecultural heritage
Prof. Vincent Nadin

Studenten aan het werk met moderne olieverf. (OCW/RCE)Studenten aan het werk met moderne olieverf. (OCW/RCE)

JPI Cultural Heritage and Global Change

Het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse organisaties op het terrein van cultureel erfgoed. Vijfentwintig landen stemmen hun onderzoeksprogramma’s op elkaar af en financieren gezamenlijke activiteiten. Vijftien landen daarvan hebben gezamenlijk de Heritage Plus call voor transnationaal erfgoedonderzoek gefinancierd. De Europese Commissie co-financiert deze call. Hierin zijn uiteindelijk 54 full proposals ingediend die in totaal bijna 30 miljoen euro hebben aangevraagd. Na een strenge selectie door een panel van internationale experts is acht miljoen euro toegekend aan zestien van deze onderzoeksprojecten.

Projecten

Uit de jongste oproep voor onderzoeksvoorstellen zijn transnationale onderzoeksconsortia geselecteerd waarin onderzoekers uit twaalf Europese landen participeren. Naast Nederland gaat het om: België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De projecten die zijn geselecteerd, scoorden het beste op wetenschappelijke excellentie, op een gedegen organisatie en haalbaarheid en op hun impact; oftewel de bijdrage aan het erfgoedveld en de samenleving. Alle projecten gaan over alle erfgoeddomeinen: digitaal, landschappelijk, gebouwd, immaterieel en archeologisch erfgoed. Denk aan de gedeelde betekenis van de toverlantaarn in Europa, aan de potentie van streekproducten voor toerisme in landelijke gebieden, aan de bedreigingen van het cultuurlandschap, aan mensenrechten en het recht op toegang tot erfgoed.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

JPI Cultural Heritage and Global Change

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)