Els Dolstra wint Nationale Schrijfwedstrijd 2015

26 november 2015

Els Dolstra van Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het slagersbedrijf heeft donderdag 26 november de Gouden Veer 2015 voor de beste tekst over geldzaken ontvangen. De jury van de Nationale Schrijfwedstrijd vond haar tekst 'Uw pensioenregeling 2015: Zekerheid voor nu en later' de beste inzending. De Nationale Schrijfwedstrijd richtte zich dit jaar op de beste tekst in de financiële communicatie, over bijvoorbeeld bankrekeningen en hypotheken, pensioenen en verzekeringen.

Elske Dolstra (rechts) met de gouden veer voor haar winnende tekst over pensioenen (Beeld: NWO/J. van Bremen)Elske Dolstra (rechts) met de gouden veer voor haar winnende tekst over pensioenen (Beeld: NWO/J. van Bremen)

Els Dolstra ontving de prijs uit handen van Olaf Simonse, hoofd van het programmabureau Wijzer in Geldzaken. Hoewel het bij pensioenregelingen gaat om een complexe materie, ligt er een brochure om van te smullen, aldus het juryrapport, en dat dan zeker niet alleen vanwege de fraaie illustraties uit het slagersvak. De auteur heeft niet gedacht vanuit de ingewikkelde regeling waarover ze uitleg moest geven, maar is uitgegaan van vragen die bij de doelgroep leven, en heeft gekozen voor aansprekende en verhelderende voorbeelden. Een goed voorbeeld, dat veel navolging verdient.

De feestelijke finale van de Nationale Schrijfwedstrijd in het nieuwe bezoekerscentrum van De Nederlandse Bank (DNB) in Amsterdam kende vijf finalisten, die zeer uiteenlopende teksten op het gebied van financiën hadden ingezonden. De finalisten waren er allen in geslaagd om hun lezers op een heldere manier te informeren over kwesties die soms ver van hen af lijken te staan, maar die wel degelijk voor hen van groot belang kunnen zijn.

Marlies Wopereis won de tweede prijs met haar tekst Informatie over uw Woonhuisverzekering Basis. In deze brochure van Nationale Nederlanden worden de polisvoorwaarden gepresenteerd van de Woonhuisverzekering Basis. Van huis uit zijn polisvoorwaarden een aaneenschakeling van juridische en juridisch-aandoende frasen, vervat in lange zinnen met daarin weer ingebedde bijzinnen, en geschreven in loodzware bewoordingen en met dito constructies. Maar met heldere tekstkopjes, structurerende opsommingen en een directe uitleg van cruciale begrippen weet Marlies Wopereis de lezer te leiden langs juridische klippen en door een moeras met van oorsprong weerbarstige gegevens, aldus de jury.

De andere finalisten waren Boukje van den Berg-Thijs, Carola van Dijk en Jantine van Anen (Mag het een fondsje meer zijn?, verschenen in FA Rendement), Reinout van der Heijden (Waar slaat die boeterente van de krant op?, verschenen in de Volkskrant), en Harrie-Jan van Nunen Bepaling maximale hypotheek bij naderend pensioen, verschenen in het vakblad Erkend).

Jury & organisatie

De jury bestond uit voorzitter Carel Janssen (hoogleraar Communicatie- en informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), Alice Dijkstra (senior beleidsmedewerker NWO Geesteswetenschappen), Els van der Pool (lector Human Communication Development, Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Imre de Roo (onafhankelijk communicatie-expert) en Peter Smulders (directeur Onze Taal). De Nationale Schrijfwedstrijd 2015 werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Schouten & Nelissen, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), ZonMw, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Tekstblad, tijdschrift over tekst en communicatie.

Onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal

De wedstrijd past binnen het NWO/ZonMw-onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal. Binnen dat programma wordt aan Nederlandse universiteiten onderzoek gedaan naar de factoren die de begrijpelijkheid bevorderen. De uitkomsten van dat onderzoek worden omgezet in adviezen op het gebied van taal en communicatie.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Begrijpelijke taal

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)