4 miljoen euro voor vrij onderzoek in de geesteswetenschappen

29 juni 2015

NWO Geesteswetenschappen heeft aan zes onderzoekers financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via de Vrije competitie is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende programma’s (in alfabetische volgorde van aanvrager):

De heer van het universum
Prof. dr. P.C. (Peter) Bisschop, UL
Welke god verdient verering? In het oude India was de vraag naar de hoogste godheid onderwerp van hevig debat. De onderzoekers kijken hoe in verhalen en rituelen de opperheerschappij van de goden Shiva en Vishnoe tot uitdrukking werd gebracht.

De verbeelding van een territorium. Constructies en representaties van laat middeleeuws Brabant
Dr. M.J.M. (Mario) Damen, UvA
In dit project ontrafelen we de verschillende, maar soms ook overlappende, opvattingen over wat precies het hertogdom Brabant voorstelde in de ogen van de vorst, de adel en de stedelijke elites in de late middeleeuwen. Hoe kreeg het territorium vorm en hoe werd het gerepresenteerd door middel van verschillende media?

Tolerantie als mythe
Prof. dr. J.C. (James) Kennedy, UU
Nederland heeft een reputatie als tolerant land met betrekking tot drugsgebruik. Toch is ook hier het gebruik van 'drugs' na 1945 in toenemende mate gereguleerd. Dit project onderzoekt hoe de groeiende bemoeienis met drugsgebruikers samenhangt met publieke debatten over drugs, ontwikkelingen in de drugshandel en processen op lokaal en internationaal niveau.

Seksualiteit, religie en secularisme. Culturele ontmoetingen in de Afrikaanse diaspora in Nederland
Dr. K.E. (Kim) Knibbe, RUG
Dit project bestudeert de verschillende manieren waarop seksueel welzijn wordt begrepen en benaderd in de Afrikaanse Diaspora in Nederland. Over het algemeen is in Nederland een seculiere benadering van seksueel welzijn dominant. Vanuit deze benadering wordt religie als een obstakel gezien voor een verantwoorde omgang met seksualiteit, zoals duidelijk werd in de controverses rondom HIV-healings die zouden plaatsvinden in Amsterdam Zuidoost. In veel Afrikaanse landen daarentegen, speelt religie een grote rol in hoe mensen seksualiteit begrijpen, ervaren en ermee omgaan.

Emotionele taal
Prof. dr. E.J. (Emiel) Krahmer, UvT
Door emoties spreken we soms sneller. Maar hoe beïnvloedt emotie wát we zeggen? En wat is de invloed van emotie op hóe we iets zeggen? Dit onderzoek combineert psycholinguïstiek, affectieve wetenschap en computerlinguïstiek en leidt tot een computerprogramma dat tekst aanpast aan de emotie die het zou moeten weergeven.

Galenus en het verschijnsel mens
Prof. dr. T.L. (Teun) Tieleman, UU
Galenus (129-ca. 213 n. Chr.) was arts én filosoof, beroemd in zijn eigen tijd en nog vele eeuwen later. Hij meende dat je naar de hele mens moest kijken, niet naar één (ziek) orgaan, maar ook dat elke mens verschillend is. Met Galenus kijken we van verschillende kanten naar het verschijnsel mens, gezond of ziek.

Over Vrije Competitie Geesteswetenschappen

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma's valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, congres of serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)