Workshop Complexe toepassingen in het sociaal economisch domein

10 maart 2015

Doel van de workshop is het stimuleren en intensiveren van de nationale en internationale samenwerking op het gebied van Complexiteit. Voor deze workshop komen vooraanstaande “complexiteit” experts uit verschillende vakgebieden samen. De rode draad gedurende de workshop van 23-27 maart is hoe toepassingen binnen complexiteit in te zetten op het vlak van het sociaal-economische domein.

De workshop is ondermeer bedoeld om gezamenlijke onderzoeksprojecten te formuleren en concreet te maken. Zoals in welke situaties en op welke manieren kunnen bestaande of nieuwe instrumenten ingezet worden om sociaal economische problemen binnen de maatschappij aan te pakken en beheersbaar te maken.

 

 

De vijf domeinen en thema's zijn:
- Complexity & Contagion and Herding
- Agent-Based Models & Epidemiology
- Complex Networks,  Systemic Risk and Financial Fragility
- Critical Transitions & Early Warning Signals
- Policy: Managing Complexity

Meer informatie:
Programma van de workshop
Aanmelden voor de workshop 
NWO – programma Complexiteit
  

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Complexiteit