Recordhoogte aantal wiskundestudenten

2 oktober 2015

Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit jaar stijgt de instroom van studenten die starten met een wiskundeopleiding tot boven de 1000 nieuwe studenten. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN), waarvan NWO Exacte Wetenschappen samenwerkingspartner is, schrijft de hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de maatschappij en de hoge baankansen in het veld.

Na een jarenlange terugloop in de jaren ’90 en ’00, zit het aantal wiskundestudenten weer sterk in de lift. Op de peildatum van 1 oktober 2015 wordt voor het eerst sinds lange tijd in de telling van de hoger onderwijsinstellingen de mijlpaal van 1000 eerstejaars studenten bereikt. De stijging lijkt mede veroorzaakt door de grote vraag naar wiskundigen op de arbeidsmarkt en het verbeterde imago van het vakgebied


Platform Wiskunde Nederland (PWN), de koepelorganisatie voor de Nederlandse wiskunde, is verheugd over deze ontwikkeling. “Het besef van de impact van wiskunde voor de wereld waarin wij leven wordt groter”, zegt Wil Schilders, directeur PWN. “Ik zie hierin het resultaat van jarenlange inspanningen van grote en kleine partijen om nut en noodzaak van de wiskunde te tonen".

Onderzoekscapaciteit

"Het groeiend aantal wiskundestudenten bevestigt het belang van de actielijnen in het binnenkort verschijnende Deltaplan Wiskunde.NL ten zeerste", aldus de voorzitter van de commissie die het plan heeft uitgewerkt, Jacob Fokkema. Op verzoek van het ministerie van OCW hebben PWN en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) opdracht gegeven voor dit plan. "Maar ondertussen daalt de onderzoekscapaciteit", vult vicevoorzitter Jan Karel Lenstra aan. "De balans tussen onderwijs en onderzoek raakt zoek. Wij vragen in het plan om een uitbreiding van de universitaire wiskundestaf. Daarmee kunnen we de maatschappij zowel van voldoende wiskundigen als van nieuwe wiskunde voorzien."

Lees het gehele bericht


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Wiskundeclusters