Presentatie Concept Deltaplan Wiskunde.NL

30 april 2015

Op 21 mei presenteert de Commissie Deltaplan Wiskunde. NL, ingesteld door NWO en PWN, haar concept implementatieplan om het wiskunde onderzoek in Nederland te versterken en verbeteren.

Voortkomend uit het visiedocument ‘Formulas fo insight and innovation, Mathematical Sciences in the Netherlands’ bevat het implementatieplan concrete acties gericht op onder andere bekendheid wiskundig onderzoek, lerarenopleidingen en publiek-private samenwerking. Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de diverse actielijnen en kunnen ze voor de laatste maal hun input leveren.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: deltaplan@nwo.nl

Bron: NWO