ICT with Industry: onder druk presteren

8 december 2015

NWO Exacte Wetenschappen en STW organiseren van 7 – 11 december 2015 de jaarlijkse workshop ICT with Industry. De week is erop gericht om het innovatieproces van bedrijven te accelereren door oplossingsrichtingen te zoeken voor ICT vraagstukken die tijdens de workshop worden besproken. Gedurende vijf werkdagen komen bedrijven en onderzoekers gezamenlijk tot een eerste aanzet van de oplossing voor de uitdaging die de bedrijven hebben voorgelegd.

Het doel van de workshop is co-innovatie. Door het bijeenbrengen van wetenschappelijke onderzoekers met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, wordt gezamenlijk gewerkt aan een oplossing die op afzienbare termijn toepasbaar is. Zakelijke flexibiliteit en ‘out-of-the-box’ wetenschappelijke inzichten zijn twee belangrijke elementen die hieraan bijdragen.

De interesse vanuit het bedrijfsleven is groot. Zowel grote als kleine bedrijven lopen tegen ICT vraagstukken aan. Zij kunnen binnen de workshop snel en in nauwe samenwerking verder komen. Deze efficiënte aanpak spreekt de industrie aan. Dit jaar dienen niet alleen industriële partners vraagstukken in, maar ook de Immigratie en Naturalisatie Dienst en de Belastingdienst zoeken samenwerking.

Op vrijdag 11 december worden de eerste bevindingen gepresenteerd. Heeft u interesse in de workshop of wilt u deelnemen in de volgende editie? Mail ons: ictwithindustry@nwo.nl of bel 070-3440 587, Rosemarie van der Veen-Oei.  Meer informatie www.nwo.nl/ictwithindustry

Bron: NWO