NWO investeert 20 miljoen in ICT-onderzoek en innovatie

5 oktober 2015

Tijdens de ondertekening van de innovatiecontracten op maandag 5 oktober maken minister Kamp van EZ en staatssecretaris Dekker van OCW bekend dat er de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro beschikbaar komt voor ICT-onderzoek en innovatie. NWO draagt daar 20 miljoen euro aan bij. TNO maakt 12 miljoen euro vrij en het ministerie van Economische Zaken nog eens 7 miljoen euro.

Robert van der Drift, hoofd ICT bij NWO: “NWO zal deze 20 miljoen inzetten in diverse onderzoeksprogramma’s om bedrijfsleven en onderzoekers samen te brengen, onder andere op de terreinen van big data en cyber security. Nederland kan met deze investering in kennis en innovatie tot de wereldwijde kopgroep blijven behoren en haar positie zelfs versterken.”

NWO is ook partner in het Dutch Digital Delta. Deze samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden richt zich op ICT-vraagstukken op het gebied van energie, zorg, veiligheid en smart industry. Tevens wil Dutch Digital Delta meer ICT-specialisten opleiden op het gebied van cyber security en big data. Hierbij wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten.

Digitalisering raakt iedereen en is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. ICT transformeert de economische sectoren en biedt nieuwe kansen voor bedrijven, bijvoorbeeld om maatschappelijke uitdagingen, zoals in de zorg, energie en veiligheid, op te lossen. Samenwerking tussen ondernemers, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen maakt juist daarin het verschil.

Louis Vertegaal, directeur NWO Chemische & Exacte Wetenschappen:  “Nu is het onze taak om deze KIA om te zetten in concrete plannen en ervoor te zorgen dat deze plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen. We zijn ervaren in het verbinden van verschillende disciplines en brengen de juiste partijen bij elkaar.”
De innovatiecontracten voor 2016 en 2017 worden dit jaar voor de derde keer afgesloten. Ze hebben een waarde van 4,2 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro voor rekening komt van het bedrijfsleven.

Lees:
Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Topsectordoorsnijdend thema