Nieuw platform voor Cybersecurity Research & Education

6 november 2015

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, heeft tijdens een goed bezocht NCSRA Symposium 2015, de lancering van het platform voor CyberSecurity Research & Education aangekondigd. Stakeholders in het CSRE-Platform zijn V&J, EZ, OCW en NWO-EW. Jan Piet Barthel, Program Manager Cybersecurity Research NWO, is benoemd tot kwartiermaker. Het platform start in het eerste kwartaal van 2016.

Dick Schoof en Jan Piet Barthel met raket als symbool van de lancering (Photo: Sjoerd van der Hucht)

In de nationale cybersecurity strategie (NCSS2) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een van de doelstellingen: “Nederland beschikt over voldoende cybersecurity kennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te halen.”  Met de aankondiging van het nieuwe platform wordt hieraan concreet invulling gegeven.

Aansluiting

Het huidige ICT-Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP-VV) zal opgaan in het nieuwe platform, waarbij naast coördineren van research, ook de organisatie van cybersecurity en privacy gerelateerde opleidingen in het hoger onderwijs een grote rol gaat spelen. Het is de intentie is om vraag en aanbod van onderwijs en bedrijfsleven zo beter op elkaar te laten aansluiten, om het cybersecurity-niveau in Nederland verder te optimaliseren.

Agenda

De ministeries van Economische Zaken en van Veiligheid & Justitie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben eerder via het IIP-VV aan het cybersecurity onderzoeksveld gevraagd om, in afstemming met de gebruikerskant (publiek-privaat), een onderzoek agenda (NCSRA) te schrijven. Inmiddels hebben zes ministeries en NWO die agenda als het kader voor de financiering van korte en lange termijn cybersecurity onderzoeksprojecten gebruikt.

Vlag

Nu de projecten eenmaal lopen, vragen de onderzoek financiers aan het IIP-VV de community (periodiek) te informeren over de (tussen)resultaten, te laten zien welke interessante projecten in uitvoering zijn onder de NCSRA-vlag. In dit kader organiseert IIP-VV, samen met de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en NWO het NCSRA-Symposium.

Symposium 2015

Het eerste NCSRA-Symposium in 2014 had vooral het karakter van de aftrap van gehonoreerde projecten. Bij het NCRSA Symposium 2015 is mede met het oog op het nieuwe platform ook Regieorgaan SIA, dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert, bij de organisatie betrokken.

Informatie over en presentaties van het NCSRA symposium 2015 (Engelstalig)

Over IIP-VV
IIP-VV verenigt onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid in Nederland op het terrein van de ICT-veiligheid en privacy

Bron: NWO