Cyber Security exposure op One Conference

30 april 2015

Op 13 en 14 april jl. organiseerde het Nationaal Cyber Security Centrum voor de derde keer de ONE Conference. Het doel van de conferentie is een multi stakeholder platform creëren dat bedrijfsleven, overheid en academische belangen bij elkaar brengt, om op die manier de digitale weerbaarheid op zowel nationaal als internationaal niveau te verbeteren.

Karine e Silva presenteert Public-private actions against botnets

Op de conferentie presenteerden innovatieve bedrijven hun cyber security producten, die zij met een SBIR-opdracht van de Rijksoverheid hebben ontwikkeld in de periode 2013-2015. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens de zes financierende ministeries organisator van de SBIR cyber security.

De SBIR-projecten dragen bij aan de Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS2) en zijn toegeschreven op onderzoeksthema’s van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NSCRA). Deze agenda vormt het kader voor SBIR- en lange termijn onderzoeken van NWO.

NWO is organisator en financier van het lange termijn onderzoeksprogramma. Van de reeds 23 gehonoreerde en in uitvoering zijnde lange termijn onderzoeken zijn er drie gepresenteerd op de ONE Conference, waaronder een internationaal onderzoek, dat mede wordt gefinancierd door het Department of Homeland Security in de US.

Meer informatie

Over het NCSC

Het National Cyber Security Centre (NCSC) draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Cyber Security

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)