Lancering van het Nederlands Platform Complexe Systemen

29 oktober 2015

Op 27 november 2015 vindt de kick-off van het Nederlands Platform Complexe Systemen plaats. De bijeenkomst begint met een officiële start van het Platform, gevolgd door een voordracht van Marten Scheffer en een video-interview met Alexander Rinnooy Kan over het belang van complexiteitsonderzoek.

Ook is er een video boodschap van Peter Sloot over de Conference on Complex Systems 2016 in Amsterdam. Het tweede deel van het programma bestaat uit een matchmakingsessie tussen vertegenwoordigers van bedrijfsleven en wetenschap over complexiteit binnen logistiek en agri-food, beide met betrekking tot aankomende calls for proposals voor deze onderwerpen.

Het doel van het Platform is om nationale afstemming op dit onderzoeksgebied in Nederland te stimuleren. Het platform moet zorgen dat de onderzoekers die werken aan complexiteitsvraagstukken meer als een gemeenschap te werk gaan; wetenschappers van verschillende disciplines elkaar nog beter leren kennen, van elkaar leren en gaan samenwerken.

De registratie om aan de kick-off bijeenkomst deel te nemen is gesloten. Wil je toch deelnemen? Laat dit weten via complexity@nwo.nl.

Informatie over het programma

Bron: NWO