Eerste netwerkbijeenkomst Mathematics of Planet Earth

3 november 2015

Het programma Mathematics of Planet Earth (MPE) beoogt nieuw wiskundig onderzoek op het gebied van de aardwetenschappen te stimuleren en is gerelateerd aan het internationale Mathematics of Planet Earth-initiatief. Dit wereldwijde initiatief laat zien wat wiskunde kan betekenen voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien met betrekking tot klimaatveranderingen, duurzaamheid, natuurrampen, ecologie, biodiversiteit, epidemiologie etc.

In 2015 zijn binnen dit programma zeven nieuwe projecten gestart. NWO Exacte Wetenschappen stimuleert hiermee dat wiskundigen op het gebied van toepassingen binnen de aardwetenschappen worden opgeleid en dat een MPE-netwerk binnen Nederland wordt opgezet.

Op 20 januari 2016 worden beide doelen met elkaar verenigd tijdens een eerste netwerk en kick-off bijeenkomst bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) .

Meer informatie over het programma van de netwerkmiddag is te vinden op http://www.mathplanetearth.nl/, calendar. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via EW-MPE@nwo.nl.

Indien men belangstelling heeft voor het MPE-netwerk dan kan men zich registreren via  http://www.mathplanetearth.nl/, Join MPE/nl. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)