23 NWO Cyber Security projecten geanalyseerd

28 juli 2015

De 23 onderzoeksprojecten van NWO op gebied van Cyber Security richten zich overwegend op de operationele en technische dimensies van Cyber Security. Strategische en sociale issues over bijvoorbeeld internationale aansturing, verantwoordelijksverdelingen, en zorgplichten komen niet of nauwelijks aan bod. Onderzoekers uit diverse disciplines, zoals economische, juridische en technische richtingen, moeten hiervoor intensiever met elkaar samenwerken. Alleen op een interdisciplinaire manier kunnen deze complexe Cyber Security issues worden aangepakt. Dit concludeert The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in haar rapport NWO funded Cyber Security research: a bird’s eye view of the current research portfolio dat ze in opdracht van NWO schreef.

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daarmee wordt de impact van cyberincidenten ook steeds groter. Veiligheid wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Samenwerking en nieuwe kennis op het gebied van Cyber Security is noodzakelijk. 

Het onderzoek heeft de 23 lopende projecten in het NWO Cyber Security onderzoeksprogramma geanalyseerd en op een aantal kenmerken getoetst, zoals betrokken disciplines, toepassingsgebieden en resultatendoelgroepen. Naast een aantal onderbelichten richtingen in het onderzoek en noodzakelijke intensievere samenwerking tussen de disciplines constateert HCSS ook dat het onderzoek nog te gefragmenteerd plaatsvindt. Er dient meer cohesie in het onderzoeksprogramma van Cyber Security te komen en de grootschalige thema’s, zogenaamde man-on-the-moon projecten, moeten als richtpunt van het onderzoek dienen. Dat betekent overigens wel dat aanvullende financieringsbronnen moeten worden gecreëerd.

Volgens de HCSS strategen loopt de afstemming in de programmering van NWO en het toegepaste onderzoek van het door het Ministerie van Economische Zaken aangestuurde SBIR-programma goed. Ook vloeien de onderzoeksagenda’s goed voort uit de strategische en beleidsmatige aansturing van Cyber Security. Het aanbod van interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen is echter beperkt mede door het vrijwel ontbreken van interdisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften waar dit type onderzoek gepubliceerd kan worden. NWO zou hier een meer stimulerende rol in kunnen spelen.

 

Lees het volledige rapport

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Cyber Security Veiligheid