Eerste zes museumbeurzen toegekend

20 april 2015

Zes museummedewerkers gaan - elk samen met een hoogleraar - wetenschappelijk onderzoek doen dankzij een Museumbeurs van maximaal 62.500 euro. Het programma Museumbeurzen heeft als doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de museale sector te bevorderen. Minister Bussemaker (OCW) heeft hier 800.000 euro voor beschikbaar gesteld tot en met 2016. In november 2015 is de tweede aanvraagronde.

Persoonlijke verhalen verzamelen bij de collectie (Credit: Museum Catharijneconvent)Persoonlijke verhalen verzamelen bij de collectie (Credit: Museum Catharijneconvent)

Wetenschappelijk onderzoek vormt voor musea de bron voor nieuwe verhalen die met en over de collectie kunnen worden verteld. Onderzoeksvoorstellen voor de Museumbeurzen moeten gericht zijn op de collectie, educatie, digitalisering of het bereiken van nieuw publiek en de resultaten moeten direct ten goede komen aan de museale praktijk. De aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie.

Het programma Museumbeurzen is gebaseerd op de gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de musea: de Kennisagenda voor het Museale Veld, die is ontwikkeld door het ministerie van OCW, samen met de Museumvereniging, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NWO, KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld.

De zes gehonoreerde onderzoeksvoorstellen zijn:

Optische meetmethoden
Aanvrager: T.  (Tiemen) Cocquyt, Museum Boerhaave
Mede-aanvrager: Prof. dr. F. (Frans) van Lunteren, Universiteit Leiden

Technisch onderzoek van 17e- en 18e-eeuwse telescopen, microscopen en optische instrumenten. Door de uitkomsten te combineren met weinig bestudeerde 17e-eeuwse bronnen die inzicht geven in de lensslijppraktijk in Nederland is een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling, praktijk en economie van de Nederlandse optische cultuur. Optische instrumenten waren de aanjager van de wetenschappelijke revolutie en wetenschappelijke doorbraken werden in grote mate gestuurd door innovaties in lensslijptechniek.

Family conversations
Aanvrager: R.K. (Rooske) Franse, Science Center NEMO
Mede-aanvrager:
Pof. dr. M.E.J. (Maartje) Raijmakers, Universiteit van Amsterdam
Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een aanpak om rijkere conversaties en intensievere ontdekkings- en experimenteeractiviteiten te stimuleren bij gezinnen die een museum bezoeken.

Retour de Paris
Aanvrager: Drs. M. (Mayken) Jonkman, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Mede-aanvrager: Prof. dr. W.E. (Wessel) Krul,  Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek naar culturele mobiliteit en netwerkactiviteiten van Nederlandse kunstenaars in Parijs tussen 1800 en 1900. Waar logeerden ze, wie ontmoetten ze en met welke ideeën keerden ze terug? De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden op een tentoonstelling in het Van Gogh Museum in Amsterdam en mogelijk ook in het Petit Palais in Parijs.

Het voorwerp verhaald
Aanvrager: M. (Marije) de Nood, Museum Catharijneconvent
Mede-aanvrager: Prof. dr. J. (Joris) van Eijnatten Universiteit Utrecht
Een onderzoek naar de beste manier om 20e- en 21ste-eeuwse persoonlijke verhalen over voorwerpen in de collectie te verzamelen, te bewaren, te ontsluiten, te presenteren, te delen en aan (externe) collecties te koppelen. Het onderzoek mondt uit in een model waarbij mensen via participatie hun verhalen duurzaam aan de materiële collectie van MCC kunnen verbinden. Door dit onderzoek worden verhalen verbonden met de materiële collectie (ook online) en vice versa, en mensen met elkaar. De resultaten zijn ook voor andere erfgoedinstellingen toepasbaar.

Framing Indonesian art
Aanvrager: Drs. M.J. (Mirjam) Shatanawi, Tropenmuseum
Mede-aanvrager:
Prof. dr. A.C.A.E. (Annelies) Moors, Universiteit van Amsterdam
Onderzoek naar de vrijwel totale afwezigheid van Indonesië in het verhaal over islamitische kunstgeschiedenis in musea. Kunst en gebruiksvoorwerpen uit Indonesië in musea in Nederland en daarbuiten hebben maar zelden het label islamitisch. Ook niet in Indonesië zelf. Het onderzoek richt zich op een aantal objecten die in de koloniale periode verzameld zijn in Indonesische moslimgebieden en gaat na welke historische condities geleid hebben tot het buiten beschouwing laten van deze Indonesische islamitische kunst. Ook worden mogelijke alternatieve benaderingen onderzocht.

Framing prostitution
Aanvrager: Drs. A.C.C. (Annemarie) de Wildt, Amsterdam Museum
Mede-aanvrager:
Prof. dr. S. (Susan) Legêne, Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoek naar iconografische, esthetische en antropologische betekenistoekenning aan objecten, toegepast op keuzes in verhaallijn en objecten van twee recente exposities over prostitutie. Van beide tentoonstellingen was Annemarie de Wildt de verantwoordelijk conservator. Het doel is beter te begrijpen hoe publiek zich verhoudt tot objecten behorend bij een controversieel onderwerp. Het onderzoek zal deels plaatsvinden in een MuseumLab: een tijdelijke opstelling in het Amsterdam Museum rond enkele sleutelobjecten met betrekking tot prostitutie. Door middel van observatie en gesprekken wordt onderzocht welke betekenissen bezoekers aan deze objecten toekennen en welke effecten bepaalde museale keuzes bij hen teweeg brengen.

Meer informatie


Dit is een gezamenlijk persbericht van NWO en het Ministerie van OCW.

Contactpersonen

NWO Geesteswetenschappen
Janneke van Kersen
+31 06 – 25027176
j.vankersen@nwo.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aicha Lubbinge
06-150398401
a.j.lubbinge@minocw.nl

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: