Digitale publicatie over restauratie en kunsthistorisch onderzoek Oranjezaal Huis ten Bosch

18 juni 2015

Op 24 juni vindt de lancering plaats van de digitale publicatie De Oranjezaal: catalogus en documentatie, over de restauratie van en het kunsthistorisch onderzoek naar de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Achthoekig schilderij, Atelier Gerard van Honthorst , Portret van Amalia van Solms als weduwe met schedel, ca . 1650Atelier Gerard van Honthorst , Portret van Amalia van Solms als weduwe met schedel, ca . 1650

De Oranjezaal werd van 1998 tot 2001 grondig gerestaureerd. Voor, tijdens en na de restauratie vond onderzoek plaats door medewerkers uit verschillende disciplines om het oorspronkelijke concept van de Oranjezaal te achterhalen en nauwkeurig in kaart te brengen. De website, ontwikkeld door het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, bevat een schat aan informatie over het interdisciplinaire onderzoek naar het ontstaan, de restauratiegeschiedenis, de iconografie van het unieke ensemble en de werkwijze en materiaalgebruik van de kunstenaars. Een deel van het onderzoek werd gefinancierd vanuit de onderzoeksprogramma’s MolArt en De Mayerne van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO).

De samenwerking van disciplines leverde een grote hoeveelheid unieke en gedetailleerde informatie op die nu is samengebracht in een digitale catalogus. Hiermee komt deze informatie beschikbaar voor alle belangstellenden. Naast de lancering van de digitale publicatie zijn er tijdens de bijeenkomst voordrachten van dr. Margriet van Eikema Hommes (TU Delft), dr. Robert van Langh (Rijksmuseum), prof.dr. Rudi Ekkart (oud-directeur RKD) en prof.em. Anne van Grevenstein (oud-directeur van de Stichting Restauratie Atelier Limburg).

Over de restauratie van de Oranjezaal

De Oranjezaal in Huis ten Bosch is een uniek geschilderd ensemble uit de Gouden Eeuw. De schilderingen en architectuuronderdelen werden in opdracht van Amalia van Solms (1602-1675)gemaakt door bekende schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647). Van 1998 tot 2001 werd de Oranjezaal grondig gerestaureerd onder leiding van Stichting Restauratie Atelier Limburg. De restauratie en het omvangrijke onderzoek ervoor, tijdens en erna werden uitgevoerd door architectuurhistorici, kunsthistorici, chemici en restauratoren in opdracht van de toenmalige Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf). Doel was het oorspronkelijke concept van de Oranjezaal te achterhalen en nauwkeurig in kaart te brengen.

Bij de restauratie en het onderzoek waren verschillende organisaties betrokken: de Stichting Restauratieatelier Limburg, het Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  (thans beide ondergebracht in de Rijksdienst Cultureel Erfgoed), het FOM Instituut AMOLF van de Universiteit van Amsterdam, NWO en het RKD. Het onderzoek illustreert het belang van interdisciplinaire samenwerking bij conservering van cultureel erfgoed.

Over RKD

Het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst in internationale context. Het RKD bekleedt internationaal de positie van onafhankelijk, wetenschappelijk documentatie- en kennisinstituut dat in nauwe samenwerking en interactie met het veld de doelgroepen wereldwijd weet te bereiken. De missie luidt: Het RKD maakt kennis en informatie over kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor wetenschap en publiek.

Over NWO

De rol van wetenschappelijk onderzoek bij behoud van cultureel erfgoed ondersteunt NWO middels diverse onderzoeksprogramma’s. De oude programma’s MolArt en De Mayerne kregen een vervolg in het Science4Art programma. NWO is ook de initiatiefnemer van het nieuw op te richten NICAS (Netherlands Institute for Conservation Art and Science), in samenwerking met onder andere RCE en het Rijksmuseum en gesteund door diverse musea in binnen- en buitenland. Een eerste oproep voor onderzoeksvoorstellen is inmiddels uitgezet.
________________________________________

Contact

Het is voor de pers beperkt mogelijk om de bijeenkomst aanwezig te zijn. U dient zich hiervoor voor 22 juni 17:00 uur aan te melden. U ontvangt dan direct een bevestiging of afmelding.

Voor informatie over de bijeenkomst

NWO Gebied Chemische & Exacte Wetenschappen
Afdeling Communicatie
Marjolein Schlarmann
+31 6 10 09 79 65
m.schlarmann@nwo.nl

Voor inhoudelijke informatie over de digitale publicatie:

RKD,
Afdeling Communicatie
Frederique van Steekelenburg
+31 6 53 51 52 18
steekelenburg@rkd.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Chemische Wetenschappen

Programma

Science4Arts

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)