Universiteit Utrecht en Nederlands Kanker Instituut coördineren groot Europees project voor onderzoek naar eiwitten

21 mei 2015

De Europese Unie heeft 10 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksproject iNEXT, dat gecoördineerd wordt door Rolf Boelens, hoogleraar Biomoleculaire NMR Spectroscopie aan de Universiteit Utrecht, en dr. Anastassis Perrakis van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam. De leidende rol van Nederland in dit project is mede te danken aan de investeringen die door NWO de afgelopen jaren zijn gedaan in structuurbiologie in Nederland, zoals de ondersteuning voor het opzetten van de onderzoeksfaciliteiten aan de betrokken instituten, ondersteuning voor diverse structuur biologische onderzoeksprojecten en financiering van de deelname van Nederland aan het ESFRI project voor structuurbiologie Instruct.

iNEXT geeft onderzoekers uit heel Europa toegang tot geavanceerde onderzoeksapparatuur voor het bepalen van de structuur en functie van eiwitten en eiwitcomplexen. Daarnaast is geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden. Hierdoor kunnen naar verwachting veel structuren en interacties bepaald worden die tot nu toe te complex waren. Onderzoekers kunnen vanaf september 2015 voorstellen indienen om gebruik te maken van de iNEXT faciliteiten.

Eiwitten zijn de sleutel tot het leven en de gezondheid van alle levende organismen. Het bepalen van de structuur en de interactie tussen eiwitten is essentieel voor het begrijpen van biologische processen en daarmee ook voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Door iNEXT kunnen Europese onderzoekers nu geavanceerde technieken inzetten om de structuur en interactie van eiwitten te ontrafelen waar ze anders geen toegang toe zouden hebben.

23 partners

Aan iNEXT nemen 23 partners deel, waaronder topfaciliteiten als het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en de Universiteit van Oxford. De samenwerkende faciliteiten bevinden zich door heel Europa. In Nederland geeft iNEXT toegang tot de krachtige NMR faciliteit in Utrecht, de eiwitfaciliteit van het NKI en het Netherlands Center for Electron Nanoscopy (NeCEN) in Leiden. Daarnaast is röntgenanalyse mogelijk bij geavanceerde synchrotrons in Grenoble, Hamburg, Lund, Parijs en Oxford, hoog-veld NMR analyse in Frankfurt, Florence, Lyon en Grenoble en imaging in Oxford, Brno, Heidelberg en Madrid. iNEXT werkt samen met de Europese ESFRI projecten Instruct, ESS, EU-OPENSCREEN en Euro-BioImaging.

Leidende rol Nederland

De leidende rol van Nederland in dit project is mede te danken aan de investeringen die door onderzoekfinancier NWO de afgelopen jaren zijn gedaan in structuurbiologie in Nederland, zoals de ondersteuning voor het opzetten van de onderzoeksfaciliteiten aan de betrokken instituten, ondersteuning voor diverse structuur biologische onderzoeksprojecten en financiering van de deelname van Nederland aan het ESFRI project voor structuurbiologie Instruct.

Doelstellingen Europese Unie

Met iNEXT wil de Europese Unie bijdragen aan haar doelstellingen op het gebied van gezondheid, de groene economie en industriële innovatie. Fundamentele kennis over biologische processen is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar bijvoorbeeld ook voor veilige en toekomstbestendige voedselproductie.

Meer informatie
- Website iNEXT
- Website Bijvoet Center for Biomolecular Research
- Website Nederlands Kanker Instituut

Bron: NWO