Toetsing door TKI Chemie op passendheid van nieuwe PPS-initiatieven

3 december 2015

De Topsector Chemie daagt ondernemers en excellente onderzoekers uit innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De Topsector heeft als inspiratiebron daarvoor vier roadmaps gemaakt. Hoe geven nieuwe PPS-voorstellen invulling aan de uitdagingen en kansen in één of meer van de roadmaps? Dit is de passendheid binnen de roadmaps.

De toets daarop wordt uitgevoerd door de vier Programmaraden van het TKI Chemie. Door middel van de roadmaps en de passendheidstoets wil de Topsector Chemie enerzijds alle ruimte laten aan ondernemers en onderzoekers om hun innovatieve ideeën vorm te geven, en anderzijds toe werken naar een samenhangend portfolio van PPS-initiatieven.

Ook voor aanvragen voor het Innovatiefonds Chemie geldt de toetsing op passendheid. Consortia die een aanvraag willen indienen bij het Innovatiefonds per de deadline van 9 februari 2016, moeten uiterlijk donderdag 7 januari 2016 bij het TKI Chemie een verzoek voor een passendheidsverklaring indienen.

Consortia ontvangen binnen twee weken antwoord van het TKI. Aanvragen voor passendheidsverklaringen voor KIEM kunnen doorlopend bij het TKI Chemie worden ingediend. Indieners ontvangen binnen drie werkdagen een antwoord van het TKI. Meer over de passendheidstoets en het formulier om de toets aan te vragen vindt u hier.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Programma