Toekenningen Advanced Materials: samenwerking Nederland-China

14 december 2015

Zes interdisciplinaire teams met onderzoekers uit China en Nederland ontvangen financiering van NWO Chemische Wetenschappen om samen te werken op het gebied van Advanced Materials. Beide landen hebben ruime expertise op dit gebied, en hebben de ambitie die in te zetten voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. De onderzoekers in de projecten gaan onderzoek doen naar responsieve polymeercoatings, energiebesparende 'devices', opwaardering van industriële bijproducten, de omzetting van elektrische energie in chemische energie, nanocapsules voor biomedische toepassingen en materialen met instelbare mechanische eigenschappen.

Eind 2014 opende NWO samen met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) een bilaterale call op het gebied van Advanced Materials. Het doel van deze call was het vinden van de beste ideeën voor innovatieve toepassingen van organische, anorganische en/of polymere materialen en composieten., Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als materiaal voor scheiding en behandeling van afvalstromen, voor slimme coatings, recycling van materialen, materialen voor de benutting van broeikasgassen of voor de opslag van energie, en voor de ontwikkeling van organische en anorganische slimme en veerkrachtige composieten en biomedische materialen.

In totaal werden 38 aanvragen ingediend, waarvan nu zes projecten financiering ontvangen. Zowel de NSFC als NWO draagt bij aan de samenwerking. NWO stelt maximaal 280.000 euro per project ter beschikking aan de Nederlandse onderzoekers. De NSFC financiert het Chinese projectdeel voor 3.000.000 RMB (ongeveer 440.000 euro).

Gehonoreerde projecten:

Integrated Smart Infrared Reflective Polymer Materials for Energy Management
Prof. dr. A.P.H.J. Schenning (TU/e), Prof. dr. D.J. Broer (TU/e en South China Normal University), in samenwerking met Prof. dr. G.F. Zhou (South China Normal University), Prof. dr. H. Yang (Peking University)
De onderzoekers willen responsieve polymeercoatings met een infrarood reflecterende werking ontwikkelen. Zodoende kunnen er ‘smart windows’ worden ontwikkeld  die transparant zijn voor zichtbaar licht, maar met hun infrarood reflecterende eigenschappen  kunnen reageren op temperatuur en elektrische impulsen. Deze controle van de transparantie van ramen voor infrarood licht draagt bij aan efficiënt energiebeheer in gebouwen, auto's, kassen en andere ruimtes binnenshuis.

Enhanced performance of luminescent phosphor particles  due to surface functionalization by Atomic Layer Deposition in a Fluidized Bed reactor
Dr. ir. J.R. van Ommen (TUD), Dr. H.T. Hintzen (TUD), in samenwerking met Prof. dr. R.-J. Xie (Xiamen University), Prof. dr. H. Xue (Xiamen University), Prof. dr. Y.X. Zhuang (Xiamen University), Dr. Y. Li (Xiamen University)
De afbraak van luminescente materialen als gevolg van aantasting door vocht en zuurstof uit de omgeving vermindert de levensduur van energiebesparende lichtgevende devices. Door het bekleden van de luminescente deeltjes met een beschermende laag door middel van atomic layer deposition - een coatingtechniek uit de halfgeleiderindustrie - richten de onderzoekers zich op een langere levensduur en verbeterde prestaties.

Utilization of regional wastes and industrial residuals for producing high value building materials through alkali-activation technology
Dr. G. Ye (TUD) in samenwerking met Prof. dr. S.H. Yin (South China University of Technology), Prof. dr. X.M. Cui (Guangxi University)
Alkalische activering (geopolymeer-technologie) is een kosteneffectieve oplossing voor het opwaarderen van afval en industriële bijproducten. Doel van dit project is het karakteriseren en bewerken van lokaal beschikbaar afval en industriële bijproducten middels alkalische activering voor de productie van zowel milieuvriendelijke als hoogwaardige grondstoffen voor bouwmaterialen.

Developing novel catalytic materials for converting CO2, methane and ethane to high-value chemicals in a hybrid plasma-catalytic reactor

Dr. N.R. Shiju (UvA), Prof. dr. G. Rothenberg (UvA), in samenwerking met  Prof. A.W. Kleijn (Chengdu Development Center for Science and Technology), Dr. H. Qiang (China Academy of Engineering Physics)
Duurzame energiebronnen als zon en wind leveren onregelmatig elektriciteit. Dit project beoogt om deze elektrische energie in chemische energie om te zetten. Dit wordt gedaan door de grondstoffen CO2 en CH4/C2H6 in een elektrische ontlading heel gericht te verhitten. De chemische reactie tussen de verhitte moleculen vindt plaats op een speciaal katalysator oppervlak.

Shaped for success: designing the optimal morphology of biodegradable polymersomes for applications in nanomedicine

Prof. dr. ir. J.C.M. van Hest (RU), Dr. M. de Jonge (RU), in samenwerking met Dr. F.H. Meng (Soochow University)
Nanocapsules worden veel gebruikt in de biomedische wereld als dragers van medicijnen en als synthetische vaccins. Tot nu toe zijn hiervoor voornamelijk bolvormige deeltjes gebruikt. Met dit onderzoek willen de onderzoekers deeltjes van verschillende vorm maken die beter overeenkomen met de natuur en kijken welke het meest actief zijn in biomedische toepassingen.

Autonomous bioproduction of high-performance biomimetic structural materials by re-engineered bacteria
Dr. M.E. Aubin-Tam (TUD),Dr. A.S. Meyer (TUD), Prof. dr. A.-W. Xu (University of Science and Technology of China)
Sterke, veerkrachtige materialen met instelbare mechanische eigenschappen, geïnspireerd door eierschalen, worden op een kosteneffectieve en groene wijze geproduceerd door bacteriën te manipuleren om lagen op betonachtig materiaal afwisselend met proteïne-achtige vezels te deponeren. Door het verkrijgen van controle op  de microschaal wordt een materiaal verkregen met optimale taaiheid, porositeit en vouwbaarheid.

NWO heeft een langlopende samenwerking met haar Chinese zusterorganisatie NSFC. Jaarlijks organiseren NWO en NSFC één of meer gezamenlijke calls met wisselende thema’s. Onlangs tekende NWO-voorzitter Jos Engelen in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping een MoU waarbij de samenwerking tussen de twee organisaties wordt bestendigd: Chinees-Nederlands onderzoek krijgt nieuwe impuls.

NWO Chemische Wetenschappen werkt met de zuidelijke Chinese provincie Guangdong en haar Guangdong Science & Technology Commission (GDST) aan een publiek-private samenwerking op het gebied van Advanced Materials. Naar verwachting gaat de call voor deze samenwerking in januari 2016 open en zal tot juni 2016 open staan. Meer informatie over de NWO-GDST-call: Mark Kas, telnr: 06-20593207.

Bron: NWO