Symposium Research challenges in harvesting and converting solar energy

2 juli 2015

Op 4 september 2015 organiseert NWO het symposium Research challenges in harvesting and converting solar energy om het onderzoek van de lopende programma’s Towards biosolar cells, CO2-neutral fuels en Plasma conversion of CO2 bijeen te brengen. Daarnaast wordt tijdens het symposium de opzet van het nieuwe NWO programma Solar-to-Products gepresenteerd en bediscussieerd.

Het doel van het symposium is om de wetenschap en het bedrijfsleven gelieerd aan deze thema’s samen te brengen en informatie uit te wisselen over de resultaten van het onderzoek, maar ook met het oog op verdere wetenschappelijke samenwerking. In de middag geeft prof. Paul Kenis (University of Illinois at Urbana-Champaign) de keynote lezing en wordt de opzet van het nieuwe NWO programma Solar-to-Products gepresenteerd. Dit programma wordt in de herfst van 2015 opengesteld voor indieningen en is gericht op onderzoek naar de bio-geïnspireerde en synthetische conversie van duurzame energie. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Chemie, de Topsector Energie en het TKI Biobased Economy.

Het (concept)programma van de workshop bij DIFFER in Eindhoven verschijnt binnenkort op de website van NWO Chemische Wetenschappen en DIFFER. Het programma bestaat hoofdzakelijk uit korte presentaties en zal zijn opgebouwd langs de lijnen van de drie voorgenoemde programma’s. Daarnaast wordt een aantal postdocs en promovendi uit de betreffende programma’s de gelegenheid geboden om hun werk met een poster te presenteren. Het betreft een open symposium, toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Achten van NWO Chemische Wetenschappen of Erik Langereis van DIFFER.


Bron: NWO