Ruim vijf miljoen naar innovatief chemisch onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven

31 maart 2015

Uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties zijn vijf 'Technology Area' premies toegekend aan universitaire onderzoekers voor onderzoeksprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. NWO Chemische Wetenschappen draagt ruim 3,5 miljoen euro bij aan de verschillende projecten en het bedrijfsleven in totaal ruim 1,7 miljoen euro. In deze publiek-private samenwerkingsvorm werken per project minstens twee bedrijven en twee kennisinstellingen samen aan chemisch onderzoek

Overzicht van de toegekende projecten:  

Schieten op membraaneiwitten 
Prof. dr. P. (Piet) Gros (UU), dr. P.M.P. (Paul) van Bergen en Henegouwen (UU), prof. dr. P. (Paul) van Diest (UMCU) en Genmab B.V., U-Protein Express BV. 
Antilichamen worden gebruikt om specifiek tumorcellen te herkennen en te vernietigen. In dit project zullen de onderzoekers specifieke membraaneiwitten, die potentiële markers zijn van menselijke tumoren, zuiveren en karakteriseren. De gezuiverde eiwitten zullen gebruikt worden om antilichamen op te wekken, te selecteren en te karakteriseren voor diagnostische (inclusief zogenaamde image-guided surgery) en therapeutische toepassingen. 


Stroomlijnen van elektrochemie
Prof. dr. M.T.M. (Marc) Koper (UL), prof. dr. G. (Guido) Mul (UT), prof. dr. D. (Detlef) Lohse (UT) en Akzo Nobel Industrial Chemicals bv, Shell Global Solutions International B.V., MAGNETO special anodes B.V., Elson Technologies.
Elektrochemische processen krijgen hernieuwde aandacht vanuit de chemische industrie omdat de duurzame opwekking van elektriciteit toeneemt wat tot (periodieke) daling van de stroomprijs leidt. Opslag en gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit is niet alleen essentieel voor de balans in het elektriciteitsnetwerk, maar biedt ook nieuwe kansen voor economisch rendabele elektrochemische processen. Het consortium gaat de efficiëntie, selectiviteit en duurzaamheid van elektrochemische processen verbeteren, met focus op reacties waarbij gassen zoals waterstof, zuurstof en chloor worden gevormd.

Remmen van methylerende enzymen: een nieuwe tactiek in het bestrijden van kanker
Dr. J. (Jasmin) Mecinović (RUN), prof. dr. F.P.J.T. (Floris) Rutjes (RUN), prof. dr. H. (Huib) Ovaa (NKI) en Mercachem B.V., Chiralix B.V.
Histonen zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen bij het tot expressie brengen van genen. In dit project wordt onderzocht hoe het remmen van enzymen die lysineresiduen in histoneiwitten methyleren, uiteindelijk zou kunnen leiden naar nieuwe medicijnen tegen kanker.

Polymeren maken met moleculaire lego voor hoogwaardige “groene” verf
Dr. ir. I.K. (Ilja) Voets (TU/e), prof. dr. ir. R. (Remco) Tuinier (UU), prof. dr. E.W. (Bert) Meijer (TU/e) en SyMo-Chem B.V., DSM Coating Resins B.V.
De chemie van bindmiddeldeeltjes is sterk bepalend voor de kwaliteit van een verf. In de praktijk is deze chemie heel complex. In dit project zoekt het consortium nauwgezet uit hoe de eigenschappen van vereenvoudigde, perfect gedefinieerde bindmiddeldeeltjes nu precies de kwaliteit van de uiteindelijke coating beïnvloeden. Deze kennis zal worden toegepast voor de ontwikkeling van hoogwaardige verven op waterbasis, met als doel om het gebruik en de daaraan gerelateerde uitstoot van alle milieuonvriendelijke stoffen zoals oplosmiddelen en neutralisatiemiddelen in verven te voorkomen.

Polymerisatiekatalysatoren onder de loep
Prof. dr. ir. B.M. (Bert) Weckhuysen (UU), prof. dr. M.A.M.J. (Marc) van Zandvoort (MU), dr. P.C. (Peter) Thüne (Fontys Hogeschool) en DSM R&D Solutions, SABIC Petrochemicals B.V.
Bij de industriële productie van polymeerketens worden katalysatoren van het type Ziegler-Natta gebruikt, waarvan de werking nog niet goed begrepen is. De onderzoekers willen in dit project de meest recente en krachtige methodes uit de levens- en materiaalwetenschappen gebruiken om inzicht te verwerven in de structuur en werking van Ziegler-Natta katalysatoren.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (Fonds NCI) vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.  

Bron: NWO