Ruim 3,6 miljoen euro voor analytisch chemisch wetenschappelijk onderzoek met bedrijfsleven

24 februari 2015

NWO Chemische Wetenschappen honoreert vier TA-COAST projecten. Het publiek-private samenwerkingsprogramma TA-COAST richt zich op revolutionaire verbeteringen van analytische technologieën. In totaal wordt ruim 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld-waarvan meer dan 1 miljoen euro uit het bedrijfsleven- voor onderzoek dat zal leiden tot de ontwikkeling van innovaties op het gebied van scheiding, meting of detectie. Deze innovaties komen ten gunste van een breed spectrum van disciplines en sectoren, waar de chemie er één van is.

Binnenkant HPLC

In de derde ronde van het TA-COAST programma zijn de projectconsortia weer zo opgezet dat de kruisbestuiving tussen de academische en private partners bevorderd wordt. Het thema van deze subsidieronde was ‘Enabling analytical tools for new chemical (and other) innovations’. In de projecten wordt baanbrekend fundamenteel onderzoek gecombineerd met analytische technologieën om meerdere toepassingsgebieden te bedienen. De onderzoeksprojecten richten zich met name op het verbeteren van orthogonale analysesystemen, het meten aan intacte systemen en oppervlakten, en het ontwikkelen van geminiaturiseerde  analyseapparatuur. Hiermee dragen de projecten bij aan geheel nieuwe of massaal verbeterde analytische scheiding, detectie en metingconcepten voor synthetische- of biomacromoleculen en/of micro- of nanodeeltjes. In totaal participeren acht verschillende universitaire groepen en dertien unieke private partners in de projecten.

Projecten

OFF/ON: Geavanceerde analyse van processen in de Fabriek van de Toekomst
Principal investigator: Prof. dr. L. (Lutgarde) Buydens, v, Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Moleculen en Materialen
Deelnemende bedrijven: AkzoNobel, DSM Resolve, Heineken, Rijkswaterstaat en RIKILT

Industriële chemische processen worden steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door variabele, natuurlijke grondstoffen. Daarom moeten alle procesmetingen vertaald worden in interpreteerbare informatie waarmee kwaliteit gewaarborgd kan worden. OFF/ON wil hiervoor gebruik maken van dataverwerkingsmethoden uit de ‘omics’. Hiermee kunnen we dan de gezondheid van een proces, net zoals van een mens, observeren en verbeteren.

Super kritisch kijken naar moleculen
Principal investigator: Prof.dr. A.P.M. (Arno), Kentgens, m, Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Moleculen en Materialen
Deelnemende bedrijven: Shell, Bruker en Waters

Analytische chemie houdt zich bezig met de identificatie, kwantificatie en structuurbepaling van chemische stoffen. Meestal worden analytische methoden afzonderlijk toegepast. In dit onderzoek worden scheidingsmethoden en kernspinresonantie geïntegreerd waarbij gebruik wordt gemaakt van superkritisch CO2 als ‘groen’ oplosmiddel. Het einddoel is een integrale identificatie, kwantificatie en structuurbepaling van moleculen in complexe mengsels zoals biobrandstoffen.

MANIAC Maakt ANalytisch Incompatibele Apparaten Compatibel
Principal investigator: Prof. dr. Ir. P.J. (Peter) Schoenmakers, m, Universiteit van Amsterdam, Van 't Hoff Instituut voor Moleculaire Wetenschappen
Deelnemende bedrijven: DSM, Heineken, Micronit en Shell

Analytische apparaten zijn van enorm belang voor onze samenleving (gezondheid, voeding, milieu, materialen), voor industrie en handel en voor onderzoek en innovatie. Een aantal soorten apparatuur wordt op zeer veel plaatsen toegepast. Soms is de combinatie van twee technieken veel waardevoller dan elk van de technieken afzonderlijk. Gaschromatografie en massaspectrometrie vormen als, respectievelijk, blinde en lamme het duo GC-MS. Verschillende andere combinaties zijn even wenselijk, maar veel minder haalbaar. MANIAC maakt de koppeling tussen allerlei soorten analytische apparaten mogelijk. Dit stelt ons in staat om veel beter en efficiënter onderzoek te doen naar bijvoorbeeld nieuwe, duurzame chemische grondstoffen en processen.

Gevoelige detectie van chemische stoffen, medicijnen en mogelijk toxische stoffen in een humane darm-op-een-chip
Principal investigator: Prof. dr. E.M.J. (Sabeth) Verpoorte, v, Universiteit van Groningen, Groninger Onderzoeksinstituut voor Farmacie
Deelnemende bedrijven: Friesland Campina, Galapagos, RIKILT, Europroxima en Micronit

In dit project zal een mond-maag-darm digestie- en opnamemodel op een chip ontwikkeld worden, gekoppeld aan gevoelige detectietechnieken. Hiermee kan heel nauwkeurig bepaald worden of bepaalde chemische stoffen en nieuwe medicijnkandidaten opgenomen kunnen worden door de mens. Ook kunnen eventueel schadelijke effecten op de darm vroegtijdig opgespoord worden. Het geïntegreerde darm-op-een-chip en detectiesysteem zal een forse bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het gebruik van dierproeven.

Over TA

Technology Area (TA) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.

Binnen het TA-COAST programma hebben inmiddels drie subsidierondes gelopen (2011, 2013 en 2014) waarbij specifieke thematische criteria van kracht zijn geweest. Een overzicht van de reeds lopende projecten is terug te vinden op de programmapagina van TA-COAST.

Bron: NWO