Roadmap katalyse voor duurzame toekomst

"Roadmap Catalysis for the Netherlands" verschenen

20 januari 2015

Meer dan 85% van alle chemische producten worden geproduceerd via katalytische processen. Dit maakt de katalyse een cruciale discipline binnen de chemische sector. Chemie in het algemeen, en daardoor de katalyse in bijzonder, is direct relevant voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld voor staat. Denk daarbij aan nieuwe materialen voor energieopslag, biobased economy, transport en gezondheid. In de zojuist verschenen "Science and Technology Roadmap Catalysis – Catalysis- Key to a sustainable future" beschrijven de academische en industriële partners in de katalyse welke bijdrage de Nederlandse katalyse nu levert en de komende 10 tot 20 jaar gaat leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Het eerste exemplaar werd op 12 januari 2015 aangeboden aan Gerard van Harten, boegbeeld van de Topsector Chemie, één van de opdrachtgevers voor de Roadmap.

Prof. dr. Eelco Vogt (rechts; voorzitter VIRAN en lid van het kernteam Roadmap Katalyse) overhandigt de Roadmap aan ir. Gerard van Harten (links; boegbeeld van het Topteam Chemie). Foto: Harmen de Jong.

De Roadmap werd opgesteld door een kernteam van onderzoekers uit wetenschap en bedrijfsleven, ondersteund door het Nederlands instituut voor onderzoek in de Katalyse (NIOK), de industriële adviesraad van NIOK (VIRAN) en NWO Chemische Wetenschappen. “Samen met de input vanuit het procestechnologieveld legt dit document een solide basis voor een sterk katalyse- en procestechnologieprogramma voor de komende tien jaar”, aldus Eelco Vogt, voorzitter van VIRAN en lid van het kernteam van de Roadmap Katalyse.

Topics

Klik om te downloaden

Het document beschrijft  hoe de grondstoffen van de toekomst het best ingezet en verwerkt kunnen worden tot (bulk) chemicaliën en brandstoffen, hoe katalysatoren gebruikt kunnen worden voor de productie van bioactieve moleculen en materialen, en hoe reacties, katalysatoren, reactoren en productieprocessen nog beter geïntegreerd kunnen worden.  Alle voorgestelde gebieden worden gedreven door de ambitie om schone, efficiënte productieprocessen te creëren die economisch rendabel zijn.


Topsector Chemie

De chemiesector heeft een sterke positie en mogelijkheden om verder te groeien. Daarom heeft het kabinet de chemiesector aangewezen als een van de negen topsectoren. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. In het Topteam Chemie worden kansen en knelpunten voor de sector in kaart gebracht en werken ondernemers, wetenschappers en de overheid samen aan adviezen, waarin wordt aangegeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

De chemische sector wil de komende decennia een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken. De ambitie van topsector is als volgt omschreven: “In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie, met op biomassa gebaseerde grondstoffen en met schone en duurzame productieprocessen. Bovendien staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen met een hoge toegevoegde waarde en slimme oplossingen. Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie opengelegd.”


Bron: NWO