NWO en provincie Guangdong starten samenwerking op het gebied van Chemistry of Advanced Materials

14 december 2015

NWO en het Department of Science & Technology van de Chinese provincie Guangdong (GDST) gaan gezamenlijk investeren in de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven op het gebied Chemistry of Advanced Materials. Daartoe ondertekenden zij op 11 december in de Chinese stad Dongguan een Memorandum of Understanding. NWO en GDST willen door hun samenwerking Nederland en China laten profiteren van elkaars sterktes om innovatie te versnellen.

De ondertekening was onderdeel van de grootse openingsceremonie van de International Science & Technology Cooperation Week, die jaarlijks in Dongguan wordt gehouden. De openingssessie werd bijgewoond door honderden betrokkenen bij internationale samenwerking en vele Chinese prominenten, onder wie de minister voor Science & Technology, dr. Wan Gang. Ook de Nederlandse consul-generaal Marjo Crompvoets woonde de plechtigheid bij. Namens GDST tekende dr. Huang Nensheng, namens NWO dr. Maarten de Zwart. Het Memorandum of Understanding heeft een looptijd van vijf jaar.

Als concrete uitwerking van het MOU stellen NWO en GDST vanaf 2016 geld beschikbaar voor een onderzoeksprogramma. NWO doet dat vanuit het Innovatiefonds Chemie. Het streven is om vijf à zes projecten te selecteren waarin vier partijen met elkaar samenwerken: een Nederlandse en een Chinese onderzoeksgroep plus een bedrijf dat actief is in Nederland en een bedrijf dat actief is in China. Aan Chinese kant moet minstens één partner in Guangdong gevestigd zijn. Naast de overheid dragen ook de deelnemende bedrijven bij aan de financiering van de projecten.

Investeren in unieke vorm van internationale samenwerking
NWO Chemische Wetenschappen (NWO CW) heeft deze unieke vorm van internationale science industry cooperation de afgelopen jaren ontwikkeld binnen het “合 (Hé) Programme of Innovation Cooperation” dat het in 2012 en 2013 uitvoerde met het Chinese Ministry of Science and Technology (MOST). Hierop voortbouwend nam NWO CW het initiatief voor het gezamenlijke onderzoeksprogramma met GDST, dat past binnen de hoofdlijn Chemistry of Materials van NWO CW.

NWO en GDST publiceren in januari een call for proposals. Voorstellen kunnen tot eind juni 2016 worden ingediend. Na een gezamenlijke beoordeling besluiten NWO en GDST in november welke voorstellen zij zullen financieren. Naar verwachting investeren NWO, GDST, de deelnemende bedrijven en het ministerie van Economische Zaken (via TKI-toeslag) in deze ronde in totaal zo’n 6 miljoen euro in het programma.

Opbouw van een gemeenschap op een dynamisch gebied
Het gebied Chemistry of Advanced Materials is sterk in beweging. Onderzoekers en bedrijven zoeken wereldwijd voor tal van toepassingen naar nieuwe materialen met goede eigenschappen, die o.a. energie-efficiënt en duurzaam geproduceerd kunnen worden, bijvoorbeeld om huidige oliegebaseerde materialen te vervangen. Belangrijke toepassingsgebieden zijn de energiesector (bijvoorbeeld nieuwe materialen voor zonnecollectoren), de voedselindustrie (bijvoorbeeld betere verpakkingen), de bouw- en transportsector en de gezondheidszorg.

Om het inzicht in de fundamenten van Chemistry of Advanced Materials te versnellen selecteerden NWO en haar Chinese zusterorganisatie Natural Sciences Foundation China (NSFC) dit jaar uit bijna 40 aanvragen zes topprojecten waarin Chinese en Nederlandse onderzoekers met elkaar samenwerken. De NWO-GDST-projecten zullen van meer toegepaste aard zijn. Om het drieluik compleet te maken volgt in 2017 een nieuwe NWO-NSFC-call (op het gebied van Supramolecular Chemistry and Catalysis). Op deze wijze kan door middel van drie calls for proposals in drie jaar tijd een Nederlands-Chinese gemeenschap van zo’n 100 academische en industriële onderzoekers worden opgebouwd.

Topsector Chemie
Chemistry of Advanced Materials is een van de vier hoofdlijnen van de Topsector Chemie. De Topsector geeft in de in juni gepubliceerde roadmap aan, dat Nederland zowel qua onderzoek als qua bedrijven een uitstekende uitgangspositie heeft. Door internationale samenwerking als die met de provincie Guangdong kan de Topsector die positie verder uitbouwen.

Provincie Guangdong
De provincie Guangdong is met 105 miljoen inwoners de grootste provincie van China en herbergt miljoenensteden als Guangzhou (Kanton) en Shenzhen. Het is de provincie die al vele jaren een grote economische groei laat zien. Guangdong is de thuishaven van het overgrote deel van de wereldwijde elektronicaproductie. De provincie, die grenst aan Hong Kong, heeft ook een sterke chemiesector en uitstekende universiteiten en instituten van de Chinese Academy of Science (CAS). Met het programma loopt de provincie Guangdong vooruit op het 13de vijfjarenplan, dat volgend jaar van start gaat en waarvan het versnellen van innovatie één van de pijlers is.

Voor meer informatie: dr. Mark Kas (tel. 06-205 93 207) of dr. Maarten de Zwart (tel. 070-3440697)

Bron: NWO