Kansen voor samenwerking in Advanced Materials met China

27 oktober 2015

NWO Chemische Wetenschappen werkt met de zuidelijke Chinese provincie Guangdong aan een science industry cooperation programme op het gebied van Advanced Materials. NWO CW en de Guangdong Science & Technology Commission (GDST) verwachten medio december een gezamenlijke call for proposals te publiceren. Beide organisaties beogen vijf à zes excellente samenwerkingsprojecten te financieren. Ook de deelnemende bedrijven zullen in cash aan de projecten bijdragen. De call zal tot juni 2016 open staan.

Het onderzoeksprogramma met de provincie Guangdong (105 miljoen inwoners) past in het CW-beleid om een Nederlands-Chinese gemeenschap van onderzoekers en bedrijven op het gebied van Advanced Materials op te bouwen. Op deze wijze kunnen beide landen profiteren van elkaars sterktes en kan innovatie versneld worden. De eerste stap was de call for proposals, die NWO en haar Chinese zusterorganisatie Natural Science Foundation China (NSFC) in het najaar van 2014 publiceerden. Uit de 38 voorstellen die op deze call werden ingediend, hebben NWO en NSFC er onlangs zes geselecteerd voor financiering. Dit betreft science-science samenwerking van een meer fundamentele aard. De call met de provincie Guangdong zal dezelfde thematiek hebben als de NWO-NSFC call, maar is gericht op science-industry samenwerking van een meer toegepaste aard.

Op dit moment leggen NWO CW en GDST de laatste hand aan de call for proposals en de voorwaarden waaraan projectaanvragen moeten voldoen. In de consortia moet tenminste één partij zijn opgenomen die is geregistreerd in de provincie Guangdong. Dit kan zowel een universiteit als een bedrijf zijn.

Het Nederlandse consulaat-generaal in Guangzhou, de hoofdstad van Guangdong, biedt op 10 december a.s. gelegenheid voor matchmaking tussen Nederlandse en Chinese bedrijven en onderzoekers tijdens een Seminar op het gebied van Advanced Materials. In interactieve workshops kunnen de deelnemers met elkaar kennismaken en de mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken. Dit kan zowel gaan om business-to-business als om science industry cooperation. NWO CW en GDST nemen zich voor om in het voorjaar van 2016 nog één of twee matchmakingsbijeenkomsten te organiseren.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Karin Han, yin.han@minbuza.nl. Een website is in voorbereiding maar nog niet beschikbaar.

Meer informatie over de NWO-GDST-call: Mark Kas, telnr: 06-20593207


Bron: NWO